Kim ngạch xuất khẩu tháng 10 tiếp tục tăng trưởng
10 tháng năm 2020, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Thái Nguyên đạt 21,8 tỷ đô la Mỹ

Khu vực kinh tế có vốn đầu tư trong nước tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 11% so với cùng kỳ; khu vực kinh tế có vốn đầu tư của nước ngoài tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 10,3% so với cùng kỳ, chiếm gần 98% tổng giá trị xuất khẩu trong toàn tỉnh.

Tính đến hết tháng 10, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 21,8 tỷ đô la Mỹ. Đây là điều kiện để ngành sản xuất công nghiệp nói chung, thị trường xuất khẩu cả nước cũng như của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khả quan trong những tháng cuối năm./.