Khảo sát Công đoàn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ( PS CTTS 26 9)
Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên đã trở thành cầu nối giữa lãnh đạo tỉnh, doanh nghiệp và người lao động.

Tỉnh Thái Nguyên hiện có 214 nghìn công nhân, viên chức, người lao động, trong đó có trên 175.000 trường hợp do tỉnh trực tiếp quản lý, trên 152.000 đoàn viên công đoàn sinh hoạt tại gần 1.400 công đoàn cơ sở. Hàng năm, Liên đoàn lao động tỉnh đã tổ chức các hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc và đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo tỉnh với người lao động nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, giải quyết nguyện vọng của người lao động.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đề xuất những giải pháp để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong việc đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Đại diện đoàn khảo sát đã đánh giá cao kết quả mà các cấp Công đoàn ở Thái Nguyên đạt được; Đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên cần tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại định kỳ, nhất là tại các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp mới thành lập; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn về quy chế dân chủ ở cơ sở và đa dạng các hình thức đối thoại tại doanh nghiệp để kịp thời giải quyết ý kiến, kiến nghị, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động, góp phần làm tốt công tác an sinh xã hội./.