Khai thác giá trị văn hóa bản địa vào phát triển du lịch
Thái Nguyên - vùng đất hội tụ đông đảo các dân tộc anh em sinh sống đã sáng tạo nên những di sản văn hóa truyền thống độc đáo chứa đựng nhiều giá trị lịch sử, giá trị văn hóa.

Thái Nguyên - vùng đất hội tụ đông đảo các dân tộc anh em sinh sống đã sáng tạo nên những di sản văn hóa truyền thống độc đáo chứa đựng nhiều giá trị lịch sử, giá trị văn hóa. Bản sắc đó được thể hiện sinh động qua các loại hình văn hóa hát then, hát soọng cô, tắc xình, rối cạn… hay văn hóa ẩm thực độc đáo. Mỗi loại hình văn hóa ở mỗi dân tộc lại có một cách biểu đạt riêng, màu sắc riêng. Chính sự độc đáo và đa dạng trong văn hóa, tạo nên sức hấp dẫn du khách đến khám phá, trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số bản địa.

Ông Lục Văn Trương, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Giang cho hay: "Du lịch Thái Nguyên đã đưa cuộc sống thường nhật của người dân, các phong tục, tập quán, các lễ hội để đưa vào du lịch; du khách trong nước, quốc tế rất muốn tìm hiểu về lĩnh vực này".

Khai thác giá trị văn hóa bản địa vào phát triển du lịch
Trên thực tế, việc tận dụng và khai thác tốt các di sản văn hóa, biến các di sản văn hóa trở thành tài nguyên du lịch đã góp phần tích cực trong việc xây dựng thương hiệu cho du lịch địa phương.

Trên thực tế, việc tận dụng và khai thác tốt các di sản văn hóa, biến các di sản văn hóa trở thành tài nguyên du lịch đã góp phần tích cực trong việc xây dựng thương hiệu cho du lịch địa phương. Trong năm qua, với việc Đề án phát triển du lịch giai đoạn 2021-2016, tầm nhìn đến 2030, Chương trình hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng và Đề án hỗ trợ hoạt động quản lý và đầu tư bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 được thông qua chắc chắn sẽ tạo cơ chế rất tốt trong việc phát huy các giá trị văn hóa bản địa vào phát triển du lịch.

Bà Nguyễn Thị Mai, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên cho biết: "Chúng tôi gắn việc giới thiệu cho du khách những khu, điểm du lịch trải nghiệm nông nghiệp với du lịch văn hóa bản địa để du khách biết đến nhiều hơn và sẽ đến để trải nghiệm, khám phá về văn hóa của địa phương nhiều hơn. Đồng thời, chúng tôi sẽ tập trung tham mưu cho Ban Chỉ đạo của tỉnh thực hiện việc xây dựng 5 điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh theo chính sách, đề án đã được HĐND tỉnh ban hành".

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực, thông qua du lịch, cộng đồng dân cư hiểu đúng hơn những giá trị di sản vốn rất khó nhận ra trong đời sống thường nhật. Nhờ vậy mà nhiều di sản văn hóa đã được phục dựng, nhiều làng nghề truyền thống dần hồi sinh, các sản phẩm văn hóa đặc thù cũng được tạo ra nhiều hơn; từ đó, góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa các giá trị văn hóa ngày càng đậm nét hơn trong đời sống./.