dong thap trien khai nhieu mo hinh xay dung nong thon moi
Xây dựng NTM ở TP Sa Đéc (Đồng Tháp)

Chỉ tiêu phấn đấu đến cuối năm 2017 của Đồng Tháp là có thêm ít nhất 4 xã đạt chuẩn; nâng cao mức thu nhập bình quân của các xã NTM lên 37 triệu đồng/người/năm. Giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,5%/năm; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 61%; nâng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế lên 73,7%.

Ông Phạm Tấn Xiếu, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết: Đạt được kết quả trên, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng NTM và Tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh đã tập trung chỉ đạo, chấn chỉnh, đổi mới phương thức thực hiện các nhiệm vụ, nội dung của chương trình cho cả giai đoạn 2016 – 2020.

Bên cạnh đó có đóng góp rất lớn từ các địa phương với việc khởi động, triển khai thực hiện một số mô hình mới trong xây dựng NTM như mô hình cộng đồng dân cư quản lý xây dựng NTM theo phương châm “3 tự - 1 nhờ”; mô hình Hội quán nông dân; mô hình thực hiện cơ chế nhà nước cấp vật tư, người dân đóng góp ngày công lao động xây dựng các công trình NTM …

Tính đến tháng 9/2017, đã có 11 công trình thực hiện cơ chế nhà nước cấp vật tư, người dân đóng góp ngày công lao động để hoàn thành và đưa vào sử dung; 28 công trình đang thi công, tiến độ đạt từ 10 - 70%. Trong đó, nhiều tiêu chí vẫn duy trì và tăng lên so với cuối năm 2016 như các tiêu chí về giao thông, thủy lợi, điện, trường học, hạ tầng thương mại.

Tổng nguồn vốn huy động xây dung NTM từ các doanh nghiệp hơn 12 tỷ đồng và đóng góp từ cộng đồng dân cư và vốn khác 123,8 tỷ đồng.

LÊ HOÀNG VŨ