Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với nhà đầu tư Hoa Kỳ
Toàn cảnh buổi làm việc

Tập đoàn Capital United (Hoa Kỳ) mong muốn được nghiên cứu đầu tư Dự án Trung tâm Công nghệ và Công nghiệp Việt Nam, với tổng quy mô gần 900ha, tổng vốn đầu tư trên 390 triệu Đô la Mỹ, ngành nghề thu hút dự kiến gồm: Công nghệ thông tin, công nghệ cao, công nghiệp nhẹ, công nghiệp sạch, Logistics. Qua đó, góp phần phát triển lĩnh vực công nghệ cao và công nghệ thông tin tại Việt Nam, cũng như thu hút các nguồn vốn đầu tư nước ngoài và chuyển giao công nghệ từ các dự án nghiên cứu đầu tư vào địa bàn.

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin nhanh tới nhà đầu tư về vị trí địa lý và lợi thế cạnh tranh của Thái Nguyên trong thu hút đầu tư, nhất là thu hút đầu tư nước ngoài. Đồng chí nhấn mạnh đầu tư về lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ cao tại Khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình là một trong những nội dung được ưu tiên trong mối quan hệ hợp tác giữa hai bên, cam kết đảm bảo các điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp xúc tiến đầu tư, qua đó, góp phần để tỉnh Thái Nguyên hoàn thành các bước thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số mà Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã ban hành./.