Tại chương trình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Nguyễn Thanh Hải đã ôn lại những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng Sản Việt Nam; công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới - Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua bao ghềnh thác tới bến bờ thắng lợi; những thành tựu của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên trong quá trình xây dựng và phát triển.

Cũng tại chương trình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin tới toàn thể nhân dân trong tỉnh kết quả của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, diễn ra từ ngày 25/1 - 1/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội.

Chào mừng thành công của Đại hội XIII của Đảng, chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề: Mừng Đảng 91 mùa xuân, mừng đất nước đổi mới.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, công tác tổ chức chương trình đã đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch bệnh, như giới hạn số lượng đại biểu tham dự, giãn cách vị trí ghế ngồi và thực hiện truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng của Đài PT-TH Thái Nguyên để toàn thể nhân dân theo dõi.

Những hình ảnh đặc sắc của chương trình:

[Photo] Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng
[Photo] Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng
[Photo] Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng
[Photo] Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng
[Photo] Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng
[Photo] Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng
[Photo] Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng
[Photo] Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng
[Photo] Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng
[Photo] Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng
[Photo] Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng
[Photo] Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng
[Photo] Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng
[Photo] Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng
[Photo] Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng
[Photo] Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng