Sôi nổi các hoạt động báo chí đưa tin về Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng
Tại Trung tâm Báo chí có khoảng 500 nhà báo là phóng viên, kỹ thuật viên đến từ 191 cơ quan báo chí trong nước, hơn 60 phóng viên của 26 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài đến tác nghiệp

Sự tham dự của đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, của các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương trong buổi lễ khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng diễn ra chiều ngày 22/01 đã cho thấy sự quan tâm của Đảng đối với công tác báo chí nói chung, sự quan tâm của tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII đối với công tác tuyên truyền Đại hội XIII nói riêng.

Khoảng 500 nhà báo là phóng viên, kỹ thuật viên đến từ 191 cơ quan báo chí trong nước, hơn 60 phóng viên của 26 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tác nghiệp trực tiếp và gần 100 phóng viên của 84 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tác nghiệp trực tiếp hoặc theo dõi trực tuyến, đưa tin về Đại hội XIII. Với số lượng lớn phóng viên đưa tin về Đại hội, đặt ra yêu cầu cao về công tác chuẩn bị, vận hành của Trung tâm Báo chí.

Theo Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội cho biết, công tác chuẩn bị cho hoạt động của Trung tâm Báo chí được tiến hành chặt chẽ trong thời gian qua. Các thiết bị phục vụ cho công tác tuyên truyền đã hoàn thành, đảm bảo chất lượng đường truyền thông qua các phương tiện hiện đại để kết nối với các cổng thông tin. Điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện đảm bảo về công nghệ, đường truyền, cũng như trang thiết bị để báo chí trong và ngoài nước tác nghiệp. Trung tâm báo chí trang bị toàn bộ máy tính để bàn có kết nối mạng để phục vụ và đáp ứng yêu cầu tác nghiệp của các nhà báo. Cùng với đó, Trung tâm Báo chí cũng đã phối hợp với Bộ Ngoại giao để thực hiện việc cung cấp thông tin cho hơn 60 phóng viên đăng ký theo dõi, đưa tin về Đại hội bằng hình thức trực tuyến.

Sôi nổi các hoạt động báo chí đưa tin về Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng
Nhà báo Văn Đồng (giữa), Đài PT-TH Thái Nguyên đang tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng

Nhà báo Nguyễn Thành Chung, Báo Hải Dương cho biết: “Tôi nhận thấy Trung tâm Báo chí đáp ứng được về mặt công nghệ, những đường truyền, hệ thống internet đều đảm bảo an ninh cung cấp thông tin cho báo chí và đảm bảo các chức năng khác”.

Trong những ngày diễn ra Đại hội XIII, các nhà báo tham gia tác nghiệp đưa tin về Đại hội luôn sôi động các hoạt động ghi hình, phỏng vấn, nhận và truyền tin. Từ nơi đây, những thông tin cập nhật về hoạt động của Đại hội đến với các loại hình báo điện tử, báo in, phát thanh, truyền hình đến với công chúng trong nước và thế giới về sự kiện chính trị trọng đại của Việt Nam.

Nhà báo Văn Đồng, Đài PT-TH Thái Nguyên đang tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng thông tin:“Luôn sôi động với khoảng 500 nhà báo thường xuyên tác nghiệp, Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng được chuẩn bị tốt về các điều kiện kỹ thuật, đường truyền đáp ứng yêu cầu tác nghiệp của các nhà báo trong nước và quốc tế. Sự hoạt động của Trung tâm Báo chí góp phần cập nhật thông tin về Đại hội đến với công chúng trong những ngày diễn ra Đại hội".

Sôi nổi các hoạt động báo chí đưa tin về Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng
Đoàn Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên chụp ảnh tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIII

Có thể nói, với tính chất và vị trí quan trọng của mình, Trung tâm Báo chí Đại hội XIII giống như trái tim trong các hoạt động thu, nhận, truyền, phát thông tin trong hoạt động nghiệp vụ báo chí đưa tin về Đại hội - nơi nhịp đập của nó luôn song hành, gắn bó và cập nhật với những diễn biến của sự kiện: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và quá trình tác nghiệp của các nhà báo./.