Đề án 996 góp phần tăng cường và đổi mới hoạt động đo lường của tỉnh Thái Nguyên
Năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức khảo sát và lựa chọn được 03 doanh nghiệp để hỗ trợ xây dựng Chương trình đảm bảo đo lường theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức khảo sát và lựa chọn được 03 doanh nghiệp là: Nhà máy Cán thép Lưu Xá - Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, Công ty Xăng dầu Bắc Thái, Hợp tác xã Chè Hảo Đạt để hỗ trợ xây dựng Chương trình đảm bảo đo lường theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Đây cũng là 03 doanh nghiệp đầu tiên trong cả nước đã ban hành được Chương trình đảm bảo đo lường. Năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp tục hỗ trợ 03 doanh nghiệp xây dựng các quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật đảm bảo đo lường và hướng dẫn, giám sát việc thực hiện các quy trình đảm bảo đo lường. Theo đánh giá của các doanh nghiệp thì Chương trình đảm bảo đo lường đã góp phần mang lại hiệu quả về kinh tế, xã hội, năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

Bà Đào Thanh Hảo, Giám đốc Hợp tác xã Chè Hảo Đạt chia sẻ: "Hợp tác xã đã được Sở Khoa học và Công nghệ quan tâm, tuyên truyền phát triển về đo lường; áp dụng khoa học công nghệ góp phần lao động hiệu quả, độ chính xác an toàn tuyệt đối, giảm nhân công, giờ làm, tăng năng suất, góp phần phát triển kinh tế".

Đề án 996 góp phần tăng cường và đổi mới hoạt động đo lường của tỉnh Thái Nguyên
Đề án 996 đã góp phần tăng cường và đổi mới hoạt động đo lường của tỉnh Thái Nguyên, hỗ trợ tích cực các tổ chức, doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cũng trong năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã hỗ trợ Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường thông qua việc chuẩn hóa năng lực, hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường đáp ứng yêu cầu của bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường.

Ông Trần Quý Giầu, Vụ trưởng Vụ Đo lường thông tin: "Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên triển khai rất tốt trong việc thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ về Đề án 996 và Quyết định 510 của Bộ Khoa học và Công nghệ, đặc biệt công tác triển khai đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên là điểm đầu tiên và xứng đáng để các Sở khác học tập, triển khai mạnh mẽ chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp".

Năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục hướng dẫn, giám sát 03 doanh nghiệp gồm: Nhà máy Cán thép Lưu Xá - Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, Công ty Xăng dầu Bắc Thái, Hợp tác xã Chè Hảo Đạt và Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên thực hiện các nội dung theo Chương trình đảm bảo đo lường đã được phê duyệt. Đồng thời, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ hỗ trợ cho 05 tổ chức, doanh nghiệp sản xuất hàng đóng gói sẵn đạt chứng nhận OCOP xây dựng và triển khai Chương trình đảm bảo đo lường nhằm bảo đảm chất lượng của sản phẩm, hàng hóa trên thị trường. Bên cạnh đó, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật và quản lý về đo lường cho nhân viên quản lý, nhân viên kỹ thuật của các tổ chức, doanh nghiệp.

Ông Phạm Quốc Chính, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 996, tiếp tục xây dựng các cơ chế, chính sách tạo thuận lợi cho hoạt động đo lường, tập trung vào các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò quan trọng của hoạt động đo lường; tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng triển khai có hiệu quả chương trình đảm bảo đo lường để gia tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất chất lượng và từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng sản phẩm hàng hóa toàn cầu; nâng cao năng lực của tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm để đáp ứng nhu cẩu đo lường của toàn xã hội; tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực đo lường góp phần đảm bảo công bằng xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mọi tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên".

Sau hơn 03 năm triển khai, Đề án 996 đã góp phần tăng cường và đổi mới hoạt động đo lường của tỉnh Thái Nguyên, hỗ trợ tích cực các tổ chức, doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh./.