Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong xây dựng nông thôn mới
Hội thảo về giải pháp công nghệ thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, xã NTM thông minh, xã thương mại điện tử.

Tại Hội thảo về giải pháp công nghệ thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, xã NTM thông minh, xã thương mại điện tử do Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh tổ chức mới đây, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các nội dung: Phát triển hạ tầng số làm nền tảng cho chuyển đổi số trong xây dựng NTM; giải pháp công nghệ ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc nông sản; ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm; giải pháp xây dựng xã NTM thông minh… Bên cạnh đó, các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm thực hiện chuyển đổi số trong xây dựng NTM, NTM nâng cao./.