dai hoi dai bieu dang bo phuong mo che lan thu x nhiem ky 2020 2025 thanh cong tot dep
Toàn cảnh Đại hội

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội nêu rõ: Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 9, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, sự quyết tâm phấn đấu nỗ lực của mọi tầng lớp nhân dân, hầu hết các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội đề ra đều cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Là phường nằm ở trung tâm của thành phố Sông Công, dịch vụ thương mại bình quân hàng năm tăng 5,9%; thu ngân sách tăng bình quân 10,2% vượt so với Nghị quyết đề ra; giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,5% theo tiêu chí mới. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng thương mại - dịch vụ với trên 400 doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư và dần hoàn thiện theo hướng đồng bộ; y tế, giáo dục được chăm lo tốt hơn, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao; công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố và nâng cao. Đặc biệt, phường Mỏ Chè đã tạo ra những bước đi đột phá trong cải cách hành chính, có cách làm sáng tạo trong xây dựng chính quyền điện tử trở thành điểm sáng của thành phố Sông Công.

Trên tinh thần đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đổi mới, các đại biểu đã tập trung thảo luận và nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng như: báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong đó, tập trung thảo luận rõ kết quả đạt được trong lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, kinh nghiệm, bài học những tồn tại, khuyết điểm để có biện pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Là Đảng bộ được lựa chọn tổ chức Đại hội điểm cấp phường của tỉnh, trong suốt quá trình chuẩn bị Đảng ủy phường đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành ủy Sông Công chuẩn bị toàn diện cả ba khâu: văn kiện, nhân sự và tổ chức phục vụ Đại hội. Điểm khác biệt so với các nhiệm kỳ trước, Đại hội Đảng bộ phường lần này diễn ra trong lúc dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Do đó, ngoài việc chuẩn bị tốt công tác phòng dịch, Đảng ủy phường còn chú trọng trong khâu tuyên truyền tạo không khí thi đua sôi nổi hướng về Đại hội.

Mục tiêu tổng quát mà Đảng bộ phường Mỏ Chè đặt ra trong 5 năm tới là: nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tập trung phát triển thương mại, dịch vụ, giáo dục đào tạo, cơ sở hạ tầng, xây dựng phường Mỏ Chè trở thành đô thị văn minh. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí và đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên gồm 16 đồng chí. Trong đó, đồng chí Thiệu Hoàng Hà tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Mỏ Chè nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngay sau thành công Đại hội điểm cấp xã của Đảng bộ xã La Bằng, Đảng bộ phường Mỏ Chè là đơn vị tiếp theo được lựa chọn và tổ chức thành công Đại hội điểm cấp phường của tỉnh. Từ Đại hội điểm của 2 Đảng bộ này sẽ là cơ sở quan trọng để các đơn vị, địa phương trong tỉnh rút kinh nghiệm trong chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở tiếp theo bảo đảm chất lượng, tiến độ đã đề ra./.