Chuyển đổi số góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng trong khu vực phòng thủ tỉnh Thái Nguyên
Từ năm 2013-2022, tỉnh đã tổ chức diễn tập cấp tỉnh 3 lần, chỉ đạo diễn tập phòng thủ cấp huyện 18 lần; diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã 386 lần.

Ngày cuối cùng của năm 2020 đã trở thành một dấu mốc đáng nhớ của tỉnh Thái Nguyên, khi Nghị quyết số 01 về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 được ban hành. Đây chính là sự nhạy bén để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công cuộc chuyển đổi số của địa phương; nhằm khẳng định quyết tâm tận dụng cơ hội để bứt phá, đổi mới căn bản, toàn diện công tác quản lý, điều hành của Nhà nước tiến tới xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số. Đây chính là cánh cửa để đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực Trung du miền núi phía Bắc, đến năm 2025 thuộc nhóm 15 và đến năm 2030 nằm trong tốp 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số.

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khẳng định: "Chúng tôi tự hào là một trong những tỉnh đầu tiên trên cả nước có Nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số. Chúng tôi sẽ phát huy cũng như tận dụng tối đa thế mạnh của mình để tạo dựng nên một chính quyền số thật hiệu quả hơn nữa".

Trước khi ban hành Nghị quyết số 01 về chuyển đổi số, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã thực hiện khá hiệu quả tinh thần của Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện nay có 07 khu công nghiệp, 35 cụm công nghiệp, 8.763 doanh nghiệp đang hoạt động với gần 300.000 công nhân. Các khu, cụm công nghiệp được đưa vào khai thác đều đáp ứng được yêu cầu quy hoạch của tỉnh và Chính phủ với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội kết hợp chặt chẽ với đảm bảo quốc phòng, an ninh, giải quyết tốt các vấn đề xã hội và liên kết chặt chẽ với trục kinh tế phía bắc. Đây chính là một trong những vấn đề mấu chốt để thu hút các nhà đầu tư mà Thái Nguyên đã làm được trong thời gian qua.

Ông Choi Joo Ho, Tổng Giám đốc Samsung tại Việt Nam nhấn mạnh: "Để có thành tựu như ngày hôm nay, chúng tôi luôn có sự hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, sự giúp đỡ và đồng hành của người dân Thái Nguyên. Thái Nguyên cung cấp một môi trường đầu tư hấp dẫn như nguồn lao động dồi dào, hạ tầng sản xuất tốt, ưu đãi đầu tư và tình hình chính trị - xã hội ổn định".

Việc kết hợp hài hòa kinh tế, xã hội với quốc phòng – an ninh đã góp phần tích cực cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân một cách rõ rệt; an ninh chính trị được giữ vững. Tạo điều kiện quan trọng nâng cao các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Mỗi năm, tỉnh đã đầu tư hàng trăm tỉ đồng để mua sắm công cụ hỗ trợ cho lực lượng dân quân tự vệ, xây dựng trụ sở Ban CHQS cấp xã, củng cố hầm hào, công sự, trận địa trong khu căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương. 100% tổ chức dân quân tự vệ được kiện toàn tổ chức biên chế; tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 25,5%. Từ năm 2013-2022, tỉnh đã tổ chức diễn tập cấp tỉnh 3 lần, chỉ đạo diễn tập phòng thủ cấp huyện 18 lần; diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã 386 lần. Đặc biệt, tại cuộc diễn tập năm 2022, được sự đồng ý của Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 1, Thái Nguyên lần đầu tiên áp dụng chuyển đổi số vào diễn tập phòng thủ cấp tỉnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Lần đầu tiên chúng tôi đưa nội dung chuyển đổi số vào trong diễn tập. Mọi hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo trong diễn tập đều được đưa lên đường truyền nội bộ, vì vậy, các thành phần tham gia diễn tập đều theo dõi được mọi nội dung trong diễn tập, nhất là Ban chỉ đạo Quân khu từ vị trí Sở chỉ huy vẫn theo dõi được công tác diễn tập của tỉnh Thái Nguyên tại các khu căn cứ".

Chuyển đổi số góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng trong khu vực phòng thủ tỉnh Thái Nguyên
Tại cuộc diễn tập năm 2022, được sự đồng ý của Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 1, Thái Nguyên lần đầu tiên áp dụng chuyển đổi số vào diễn tập phòng thủ cấp tỉnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cũng tại cuộc diễn tập này, tỉnh Thái Nguyên đã tận dụng tối đa thế mạnh của công nghệ số để tăng cường công tác tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương đến người dân bằng nhiều hình thức, phương pháp khác nhau. Qua các hoạt động thực tế, nhân dân đã thấy được tinh thần và trách nhiệm của mình trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: "Chúng tôi xác định diễn tập phòng thủ là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của địa phương. Tại cuộc diễn tập này, chúng tôi đã dùng công nghệ số để tuyên truyền những gì có thể về cuộc diễn tập nên đã tạo sự tương tác của người dân, để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, trách nhiệm về nhiệm vụ này".

Tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành một trong những mục tiêu mà Nghị quyết số 01 về Chương trình chuyển đổi số của Tỉnh ủy đã đề ra - đó là đến năm 2030 thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. Với nhiều cách làm mới, sáng tạo, Thái Nguyên đã tạo ra bước đột phá, ghi dấu ấn mạnh mẽ khi cùng một lúc thực hiện lồng ghép nhiệm vụ mới là chuyển đổi số và cải thiện môi trường đầu tư, tăng trưởng kinh tế bền vững gắn với tăng cường mọi tiềm lực trong khu vực phòng thủ các cấp trong tình hình mới./.