can tho dat muc tieu dua ca 36 xa ve dich ntm nam 2019
Đường về xã NTM Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ (Cần Thơ) (Ảnh: LHV)

Từ nay đến cuối năm 2018 thành phố tiếp tục tuyên truyền vận động tất cả các hộ dân trên địa bàn các xã đồng lòng quyết tâm xây dựng 5 xã được công nhận NTM (trong đó có 4 xã đăng ký và 1 xã đặt mục tiêu phấn đấu).

Đến nay TP Cần Thơ có huyện Phong Điền và 27/36 xã được công nhận NTM. Dự kiến kế hoạch còn 4 xã xây dựng NTM trong năm 2019.

Đặc biệt công tác trọng tâm đối với các xã đã đạt chuẩn NTM là không được thỏa mãn, bằng lòng với danh hiệu đã đạt được mà phải tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Chính quyền đoàn thể địa phương vận động người dân trồng cây xanh, hoa kiểng tạo cảnh quan trên các tuyến đường giao thông và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

TP Cần Thơ đang ghi nhận ý kiến đóng góp từ các sở ngành, dự kiến sẽ ban hành Bộ tiêu chí về xã NTM nâng cao giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn thành phố.