ban phap che hdnd tinh tham tra cac noi dung trinh ky hop thu 10 hdnd tinh khoa xiii
Toàn cảnh hội nghị

Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10, Ban Pháp chế được Thường trực HĐND tỉnh phân công chủ trì thẩm tra 12 nội dung và phối hợp thẩm tra 13 nội dung. Qua nghiên cứu các văn bản, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, trong đó tập trung trao đổi, làm rõ một số nội dung của các tờ trình, dự thảo Nghị quyết như: nguyên tắc, căn cứ giao biên chế công chức hành chính, quyết định biên chế sự nghiệp và hợp đồng lao động năm 2020 của tỉnh Thái Nguyên, đặc biệt đối với chỉ tiêu biên chế bổ sung giáo viên mầm non; làm rõ quy trình, số lượng sáp nhập, đổi tên xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; quan tâm nâng mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; quy trình phân loại, giải pháp hoàn thiện các tiêu chí để thông qua Đề án đề nghị công nhận TP Sông Công là đô thị loại II; căn cứ, lý do để bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật,...

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào Báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; về báo cáo kết quả công tác năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của các cơ quan tư pháp; về việc hỗ trợ kinh phí đối với các trường mầm non, phổ thông công lập, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên năm 2020;...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao các ý kiến thảo luận, đồng thời đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan soạn thảo tiếp thu, tổng hợp đầy đủ ý kiến của các đại biểu để chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện các Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa Thái Nguyên XIII đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu./.