Thảo luận vào các nội dung được trình tại Kỳ họp
Các đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu khách mời thảo luận về các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn, các đại biểu HĐND và đại biểu khách mời đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào 24 báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết được trình tại kỳ họp lần này. Theo đó, cơ bản các đại biểu đều đánh giá cao sự chuẩn bị của các cơ quan chức năng và chất lượng của các văn bản; nhiều ý kiến đã tập trung phân tích, làm rõ hiệu quả, điểm mới và chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan tư pháp nhiệm kỳ vừa qua. Trên cơ sở đó, rút ra bài học kinh nghiệm và đưa ra một số giải pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của từng cơ quan, đơn vị trong nhiệm kỳ mới.

Đối với các nội dung chuyên đề, thực hiện đổi mới hình thức thảo luận, đẩy mạnh công nghệ thông tin trong tiếp cận các vấn đề được bàn thảo, căn cứ các văn bản và hình ảnh giải trình của các ngành chuyên môn, nhiều ý kiến cũng đề nghị UBND tỉnh cần làm rõ kết quả thực hiện các đề án, chương trình trong giai đoạn trước; căn cứ, nguồn kinh phí và tính khả thi trong triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2025; đồng thời, đề nghị điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp hơn với tình hình thực tiễn của địa phương, như: đề nghị việc xây dựng quy hoạch hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn phải tích hợp với các quy hoạch ngành, lĩnh vực, địa phương và phù hợp với quy hoạch chung tỉnh Thái Nguyên, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; cần tiếp tục mở rộng và xây dựng các tuyến đường vành đai tại các đô thị, nhằm góp phần phát triển hệ thống hạ tầng giao thông kết nối vùng và đảm bảo an toàn giao thông tại các khu vực đông dân cư; đề nghị bổ sung nguồn vốn để đảm bảo điều kiện thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ; cần bổ sung đánh giá thực trạng, tác động môi trường tại các khu công nghiệp hiện có để làm cơ sở phát triển, quy hoạch các khu tiếp theo; đề nghị nâng mức hỗ trợ đối với các xã có kế hoạch về đích nông thôn mới, đồng thời bổ sung mức hỗ trợ đối với các xã duy trì tiêu chí, các xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và nâng cao; cần xây dựng các chương trình phát triển du lịch đối với các địa điểm di tích lịch sử quốc gia, di tích có tiềm năng phát triển du lịch để các địa phương có cơ sở huy động các nguồn lực đầu tư, tôn tạo; cần phân cấp hợp lý kinh phí hỗ trợ phục vụ hoạt động của các Ban bầu cử, tổ bầu cử phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026;…

Cuối phiên làm việc buổi chiều, ngày làm việc thứ nhất, Kỳ họp tổng kết HĐND tỉnh khóa XIII, các đại biểu làm việc tại hội trường, tiến hành quy trình công tác cán bộ về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đối với bà Hà Thị Bích Hồng do điều chuyển công tác; miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Phạm Duy Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Đại Từ; ông Nguyễn Ngô Quyết, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Phú Bình do điều chuyển công tác; đồng thời tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Linh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và ông Nguyễn Thành Minh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Trong chương trình làm việc ngày 23/3, HĐND tỉnh sẽ làm việc tại hội trường, tiến hành thảo luận, giải trình về các nội dung trình kỳ họp; biểu quyết, thông qua các nghị quyết và tiến hành bế mạc kỳ họp./.