Khai mạc Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh khóa XIII
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp.

Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 là kỳ họp cuối cùng của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là kỳ họp quan trọng, nhằm đánh giá toàn diện hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan tư pháp trong nhiệm kỳ; từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục đổi mới tổ chức, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương trong nhiệm kỳ mới.

Khai mạc Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh khóa XIII
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2016-2021 là nhiệm kỳ có nhiều khó khăn, thách thức do diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới và khu vực; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt đại dịch COVID-19 đã có những tác động, ảnh hưởng lớn đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cũng như đời sống nhân dân trong tỉnh. Trong bối cảnh đó, dưới sự chỉ đạo kịp thời của Trung ương Đảng, Chính phủ, của các bộ, ngành; sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt và hiệu quả của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 5 năm qua liên tục phát triển, cụ thể: GRDP tăng bình quân hàng năm 10,47%; quy mô tổng sản phẩm trong tỉnh gấp 1,82 lần so với năm 2015; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; an sinh xã hội được đảm bảo; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt; bộ mặt nông thôn, miền núi, đô thị không ngừng được đổi mới. Kết quả đó, có sự đóng góp tích cực, quan trọng và hiệu quả của HĐND các cấp, trong đó có các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII.

Đồng chí khẳng định: “Nhiệm kỳ vừa qua, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan tư pháp đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, cải tiến lề lối làm việc, duy trì mối quan hệ phối hợp thường xuyên, tạo nên sự chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất có trọng tâm, trọng điểm và bao quát toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội ở địa phương. Các quan điểm, đường lối của Đảng, nghị quyết, kết luận của Đảng bộ tỉnh được HĐND tỉnh thể chế hóa kịp thời thành 279 nghị quyết và nhanh chóng đi vào cuộc sống. Hoạt động giám sát được HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh duy trì thường xuyên trước, trong và sau mỗi kỳ họp, với hình thức, phương thức phù hợp, nâng cao về chất lượng hiệu quả, được cử tri và nhân dân quan tâm, đồng thuận và đánh giá cao. HĐND tỉnh thực sự khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân".

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh khóa XIII sẽ xem xét, thông qua 17 tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình để kịp thời triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần XX, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Bên cạnh đó, xem xét, thảo luận các báo cáo đánh giá nhiệm kỳ, tập trung đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được, những hạn chế còn tồn tại và phân tích làm rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, những vấn đề cần tiếp tục quan tâm đổi mới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND, UBND và các cơ quan tư pháp nhiệm kỳ 2021-2026. Với ý nghĩa đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ các nội dung của kỳ họp, phát huy dân chủ, thảo luận thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, góp phần tích cực vào thành công của Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021./.