Hội nghị tiếp xúc cử tri thông báo kết quả Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIII  (TS 25/12)
Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri tại huyện Phú Bình

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin nhanh kết quả Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIII, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến những Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua để các cử tri biết và thực hiện.

Vui mừng, phấn khởi trước những kết quả Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIII, các bậc cử tri huyện Phú Bình đã bày tỏ sự tin tưởng vào những quyết sách của HĐND tỉnh sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện của địa phương trong thời gian tới.

Cũng tại buổi tiếp xúc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đề nghị huyện Phú Bình tiếp tục chú trọng phát triển xây dựng hạ tầng, giải phóng mặt bằng thu hút đầu tư, tiếp tục nâng cao cá tiêu chí nông thôn mới, phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm,..góp phần thúc đẩy sự phát triển hơn nữa của địa phương./.