Trực tuyến: Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIII: Giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn nhiều nội dung quan trọng Trực tuyến: Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIII: Giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn nhiều nội dung quan trọng
Trực tuyến: Khai mạc Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Trực tuyến: Khai mạc Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Trực tuyến: Bế mạc Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIII
Toàn cảnh phiên bế mạc

Đến dự có có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trên địa bàn.

Tại Kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh đã nghiên cứu, thảo luận, đánh giá toàn diện về các nội dung trình tại kỳ họp và đã thống nhất thông qua 42 nghị quyết, làm cơ sở để các cấp, các ngành của tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện. Đây đều là những vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công năm 2021. Các đề án về bảo vệ môi trường, phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thái Nguyên. Các quy định về phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường, quản lý hoạt động chăn nuôi, quy định chi tiết một số chính sách về giáo dục mầm non. Quyết định chủ trương thực hiện một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh...

Trực tuyến: Bế mạc Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII

Đồng chí Nguyễn Bá Chính, Chánh Văn phòng UBND tỉnh trình bày Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thái Nguyên; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2021; Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên.

Trực tuyến: Bế mạc Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII
Các đại biểu biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp

Đồng thời, HĐND tỉnh đã nhất trí thông qua 9 nghị quyết về công tác cán bộ gồm: các Nghị quyết miễn nhiệm, bầu Chủ tịch HĐND tỉnh; Nghị quyết miễn nhiệm, bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nghị quyết về miễn nhiệm, bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh.

Trực tuyến: Bế mạc Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII

Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày Nghị quyết thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Nghị quyết về việc thông qua Đề án tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025.

Trực tuyến: Bế mạc Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII
Trực tuyến: Bế mạc Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII

Đồng chí Nguyễn Đức Lực, Giám đốc Sở Nội vụ trình bày dự thảo Nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí đối với các trường mầm non, phổ thông công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên năm 2021; Nghị quyết giao biên chế công chức hành chính, quyết định biên chế sự nghiệp và hợp đồng lao động năm 2021 của tỉnh Thái Nguyên.

Trực tuyến: Bế mạc Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII
Trực tuyến: Bế mạc Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả Kỳ họp, để mọi người dân hiểu rõ, đầy đủ, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động nhằm triển khai có hiệu quả các Nghị quyết mà HĐND tỉnh vừa ban hành. HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục tổ chức giám sát chặt chẽ việc chấp hành pháp luật và việc thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua tại Kỳ họp, trong đó quan tâm giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh sớm triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua, nhất là việc triển khai rà soát, bổ sung những giải pháp thiết thực, khả thi, cụ thể phù hợp với điều kiện của tỉnh để tổ chức thực hiện với tinh thần quyết tâm cao nhất, trách nhiệm nhất; trong chỉ đạo, điều hành cần chủ động, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, tạo đột phá, gắn với trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; kịp thời phát hiện những vướng mắc, phát sinh để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp...

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Thành công của kỳ họp là tiền đề để Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đoàn kết, khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua lao động sản xuất, góp phần thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra./.