Bàn giao, tiếp nhận dữ liệu địa chỉ số cho các huyện, thành phố
Các đại biểu ký kết biên bản nhận bàn giao dữ liệu mã địa chỉ số trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở kế thừa nền tảng hơn 330.000 địa chỉ bưu chính do Bưu điện tỉnh Thái Nguyên cung cấp, Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu các địa phương tổ chức cập nhật thêm thông tin như họ tên, số điện thoại, tọa độ vị trí đầy đủ, chính xác; đồng thời, thông báo và gắn biển địa chỉ số đến các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình dưới dạng ký tự số dễ nhớ, dễ sử dụng, đảm bảo tính thống nhất và có thể thay thế địa chỉ hành chính nhằm hoàn thiện các chỉ tiêu phục vụ xây dựng nền tảng số quốc gia./.