Cuộc thi Báo chí với chủ đề “Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống” được phát động từ ngày 24/8/2018 đến ngày 25/8/2019, Ban Tổ chức Cuộc thi đã nhận được hơn 170 tác phẩm tham gia cuộc thi ở các thể loại: phóng sự, bài phản ánh, bút ký, ghi chép, nhóm ảnh, phóng sự truyền hình...Toà soạn đã lựa chọn và đăng tải 163 tác phẩm trên loại hình Báo in và Báo điện tử. Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các tác phẩm đã bám sát thể lệ cuộc thi; đề tài, nội dung và hình thức đa dạng phong phú; phản ánh trung thực, khách quan, kịp thời trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đảm bảo đúng định hướng tư tưởng chính trị của Đảng và của tỉnh...Nhiều tác phẩm mạnh dạn đề cập tới những hạn chế, vấn đề bức xúc cần giải quyết ở cơ sở và kiến nghị các giải pháp khắc phục; qua đó, phát huy vai trò xung kích của báo chí trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; là cầu nối đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống.

Ban Tổ chức cuộc thi đã chọn 36 tác phẩm để trao giải, trong đó có 3 giải A, 5 giải B, 7 giải C và 21 giải Khuyến khích. 30 tác phẩm tiểu biểu đã được Ban Tổ chức lựa chọn để tham dự vòng chung khảo ở cấp tỉnh theo quy định./.