RSS Youtube Facebook

Thứ ba 26/05/2020 04:31 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Tăng cường các hoạt động giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, các nhiệm vụ chính trị của UBND tỉnh

10:32 | 08/12/2018

Sáng nay (8-12), dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII tiến hành phiên bế mạc, biểu quyết thông qua các Dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp. Dự họp có đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh. Tại phiên bế mạc Kỳ họp, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng với các giải pháp thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Thainguyentv.vn đăng toàn văn bài phát biểu.

tang cuong cac hoat dong giam sat viec thuc hien cac nghi quyet cua hdnd tinh cac nhiem vu chinh tri cua ubnd tinh
Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Kính thưa đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên.

Kính thưa Chủ tọa kỳ họp!

Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh, thưa các quý vị đại biểu, thưa các bậc cử tri.

Năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển của cả nhiệm kỳ; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của các doanh nghiệp doanh nhân và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tốt. Kinh tế - xã hội phát triển đúng hướng, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra; quốc phòng - an ninh được củng cố và tăng cường, tình hình trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống của nhân dân tiếp tục có những cải thiện tích cực.

Như đã báo cáo giải trình tại kỳ họp, theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê, dự ước tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2018 đạt 10,44%, số ước này trên cơ sở kết quả phát triển kinh tế - xã hội 11 tháng, còn như đã báo cáo trong tài liệu là số liệu ước trên cơ sở kết quả 9 tháng đầu năm nên có sự chênh lệch. Theo số dự ước, có thể tốc độ tăng trưởng năm nay chưa đạt kế hoạch, thiếu 0,06%, nguyên nhân do số thực tế giá trị sản xuất công nghiệp năm 2017 tăng cao đột biến (hơn 20.000 tỷ đồng) so với ước thực hiện, dẫn đến thay đổi số liệu trong phương thức tính tốc độ tăng trưởng. Đánh giá chung, nếu kế hoạch năm 2019 tốc độ tăng trưởng đạt 9%, năm 2020 tốc độ tăng trưởng đạt 8%, thì bình quân hàng năm giai đoạn 2015-2020 sẽ đạt mức tăng trưởng bình quân khoảng 11,2%/năm, vượt mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. So sánh trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc, Thái Nguyên có tốc độ tăng trưởng đứng thứ 2/14 (sau Bắc Gang đang phát triển rất nhanh), so trong vùng Thủ đô, ta đứng thứ 4/10 (sau Bắc Giang, Hà Nam, Bắc Ninh)

Còn 01 tháng nữa mới kết thúc năm 2018, UBND tỉnh sẽ tiếp tục nỗ lực chỉ đạo, điều hành, tăng cường hỗ trợ các đơn vị sản xuất, kinh doanh nhằm phấn đấu đạt kế hoạch tăng trưởng năm đã đề ra.

Về cơ cấu kinh tế, trong năm qua, cơ cấu kinh tế của tỉnh đã có sự chuyển dịch mạnh, rõ nét, thực chất hơn, đúng mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông - lâm nghiệp - thủy sản; trong khu vực nông nghiệp, việc tái cơ cấu trong ngành cũng đạt được nhiều kết quả tốt, tỉnh đang tích cực hỗ trợ và thúc đẩy phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao.

Giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất khẩu tăng đều, năm sau cao hơn năm trước. Với kết quả sản xuất công nghiệp năm 2018 là 670,1 nghìn tỷ đồng, tăng 13,4%; nếu như năm 2019 giá trị sản xuất công nghiệp tăng 11%, năm 2020 tăng 10% thì tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2015 - 2020 đạt 16,5%, vượt mục tiêu Đại hội đề ra (mục tiêu 15%), trong đó 1% giá trị tuyệt đối tăng thêm ngành công nghiệp năm 2018 của tỉnh đạt khoảng 6.000 tỷ đồng thì dự ước năm 2019 sẽ đạt khoảng 6.700 tỷ đồng, như vậy việc tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh đang chuyển dịch sang tăng trưởng về chất lượng. So sánh trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc, Thái Nguyên đứng thứ 1, vùng Thủ đô đứng thứ 2, đứng thứ 7 cả nước.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 của tỉnh đạt 77,7 triệu đồng/người/năm, tăng 9,7 triệu so với năm 2017. So sánh trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc, Thái Nguyên đứng thứ 1, vùng Thủ đô đứng thứ 4 (sau Bắc Ninh, Hà Nội, Vĩnh Phúc). Đây là kết quả thể hiện rõ nhất sự tăng trưởng, chất lượng tăng trưởng của tỉnh trong năm 2018.

Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh đang tiếp tục được tích cực triển khai thực hiện, nhiều địa phương đang thi đua xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; nếu năm 2019 thực hiện được 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới thì tỉnh sẽ về trước kế hoạch Đại hội đề ra 01 năm. Đối với cấp huyện, ngoài thành phố Thái Nguyên và thành phố Sông Công đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, kết thúc năm 2018, thị xã Phổ Yên sẽ có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Thưa các quý vị đại biểu, thưa các bậc cử tri!

UBND tỉnh nghiêm túc tiếp thu ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo đánh giá của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, những ý kiến tham gia của Ủy ban MTTQ, các đại biểu HĐND tỉnh đối với những vấn đề còn tồn tại hạn chế, yếu kém trong các hoạt động của chính quyền địa phương. UBND tỉnh thẳng thắn nhìn nhận, tự đánh giá, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và sẽ triển khai các biện pháp, giải pháp cụ thể nhằm khắc phục những tồn tại của mình thông qua các kế hoạch, chương trình, đề án, bằng công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với từng nhiệm vụ được giao, qua đó thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, cải thiện đời sống cho nhân dân.

Thưa các quý vị đại biểu, thưa các bậc cử tri!

Tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Khoá XIII, UBND tỉnh trình, báo cáo 26 nội dung với 21 tờ trình và 05 báo cáo với nhiều nội dung quan trọng.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tọa kỳ họp, cũng như qua các ý kiến tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ tỉnh, ý kiến thẩm tra các Ban của HĐND tỉnh, các ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh, các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp; UBND tỉnh đã báo cáo, giải trình bằng văn bản và trả lời chất vấn trực tiếp tại Kỳ họp, thay mặt UBND tỉnh tôi xin nghiêm túc tiếp thu, hoàn chỉnh các tờ trình, báo cáo trình tại Kỳ họp. Sau khi các vị đại biểu HĐND tỉnh thông qua các Nghị quyết, UBND tỉnh cam kết sẽ khẩn trương triển khai các giải pháp cụ thể, chuẩn bị nguồn lực tổ chức thực hiện hiệu quả nhất, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra.

UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương được giao nhiệm vụ, được yêu cầu trả lời, giải trình các ý kiến, kiến nghị cử tri; các ý kiến, nội dung yêu cầu giải trình, chất vấn tại các phiên thảo luận, phiên chất vấn, định kỳ hàng quý, 6 tháng, 1 năm và theo yêu cầu, báo cáo kết quả, tiến độ giải quyết đến khi giải quyết dứt điểm về UBND tỉnh, HĐND tỉnh và các đại biểu có yêu cầu, chất vấn. Giao Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và thường xuyên báo cáo theo quy định.

Thay mặt UBND tỉnh tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới các vị đại biểu HĐND tỉnh, đã tin tưởng, phối hợp với UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh trong nửa nhiệm kỳ vừa qua và lấy phiếu tín nhiệm đối với các thành viên UBND tỉnh tại kỳ họp. Nghiêm túc tiếp thu, cải cách lề lối làm việc, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. UBND tỉnh rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý và giám sát của các quý vị đại biểu và nhân dân; tập thể UBND tỉnh cam kết với các vị đại biểu HĐND tỉnh, các bậc cư tri sẽ tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, và năm 2019, UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại phiên khai mạc, các ý kiến thảo luận và kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh, UB MTTQ tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội, bên cạnh những giải pháp đã được trình bày tại báo cáo, tôi xin nhấn mạnh một số nội dung, cụ thể như sau:

- Quán triệt đến từng cơ sở Đảng, từng cấp ủy, chính quyền và đảng viên, cán bộ công chức nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, yêu cầu tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thu chi ngân sách trên địa bàn.

- Các cấp, các ngành, địa phương tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất – kinh doanh phát triển; tập trung cải cách hành chính; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018 đã đề ra, nhất là đối với các chỉ tiêu như: tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, giá trị sản xuất công nghiệp và công tác an sinh xã hội. Rà soát các chỉ tiêu, mục tiêu sau 03 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 còn đạt thấp để có kế hoạch, giải pháp khả thi tổ chức thực hiện hiệu quả, phù hợp, phấn đấu và vượt mục tiêu đề ra.

- Yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác lập, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn theo phân cấp của địa phương, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Trên cơ sở nguồn vốn đã phân cấp, UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động cân đối, lồng ghép các nguồn vốn và sắp xếp thứ tự ưu tiên các công trình dự án để triển khai thực hiện. Không ban hành các văn bản đề nghị tỉnh ghi vốn đầu tư dự án thuộc trách nhiệm cân đối của địa phương. Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về quản lý đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh; quan tâm chỉnh trang đô thị, xây dựng tuyến phố văn minh kiểu mẫu.

- Thực hiện nghiêm túc các nội dung theo quy trình, lộ trình của Đề án 09 và Kế hoạch 79 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. Đổi mới, triển khai đồng bộ các khâu về đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng, xây dựng và thực hiện chính sách cán bộ theo đúng quy định của Trung ương và của Tỉnh ủy.

- Triển khai tích cực và đưa vào hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, kịp thời cập nhật, công khai thủ tục hành chính và các quy định liên quan, hiện đại hóa nền hành chính của địa phương, góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, ổn định cho người dân, doanh nghiệp khởi nghiệp. Tham mưu cho Ban Thường vụ ban hành nghị quyết chuyên đề về nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, chất lượng, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính. Nâng cao các chỉ số Par Index, PAPI, PCI và SIPAS… Tăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nội để có thể tham gia chuỗi giá trị của các tập đoàn FDI trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện nghiêm Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính Nhà nước. Trong đó không tổ chức họp đối với 05 trường hợp: Họp kết hợp với tham quan, giao lưu, nghỉ mát hoặc dùng hình thức họp để tổ chức vui chơi, giải trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Họp giải quyết các công việc thường xuyên trong tình hình có thiên tai hoặc tình trạng khẩn cấp; Họp giải quyết công việc đã được phân quyền, phân cấp, ủy quyền cho thủ trưởng cơ quan hành chính cấp dưới giải quyết; Họp giải quyết công việc đã được pháp luật quy định giải quyết bằng các cách thức khác không phải thông qua cuộc họp; Họp nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác của cấp dưới thay thế cho việc kiểm tra trực tiếp đối với cơ quan, đơn vị cấp dưới và cơ sở; cũng như về thời gian tiến hành các cuộc họp đã được quy định.

- Giữ vững kỷ luật tài chính, ngân sách nhà nước; tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, chống thất thu, nợ đọng thuế, chuyển giá, trong đó quyết liệt triển khai các giải pháp, biện pháp thu thuế còn nợ đọng. Thực hiện triệt để tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên; cắt giảm mạnh chi hội họp, đi công tác trong nước, ngoài nước. Thực hiện nghiêm chỉnh chính sách tài khóa và các kết luận, kiến nghị của các cơ quan kiểm toán, thanh tra, phấn đấu đạt và vượt thu để có nguồn đáp ứng các nhiệm vụ chi theo dự toán và xử lý các nhiệm vụ phát sinh.

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019 và những năm tiếp theo. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tham mưu cho cấp ủy, địa phương triển khai tốt việc GPMB, tạo quỹ đất sạch phục vụ hoạt động đầu tư của tỉnh. Đảm bảo tiến độ và chất lượng xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng; nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động nhân dân; công khai, minh bạch chế độ chính sách về bồi thường hỗ trợ, kiểm đếm tài sản trên đất thực hiện đầy đủ, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thỏa đáng… tạo lòng tin cho người dân.

- Rà soát, cân đối và ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, các công trình cấp thiết đang đầu tư dở dang để sớm hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng phát huy hiệu quả; tích cực triển khai, thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư theo quy định; thu hút mạnh đầu tư ngoài nhà nước vào phát triển và xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, du lịch, thương mại, đô thị, trọng tâm là phát triển khu du lịch Hồ Núi Cốc, khu đô thị hai bờ Sông Cầu, Khu công nghiệp Sông Công II; đường Bắc Sơn kéo dài (đường Hồ Núi Cốc), đường vành đai V thủ đô Hà Nội, đường ĐT261...

Thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước; nâng cao chất lượng thẩm định các dự án đầu tư, kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai, không triển khai hoặc triển khai thực hiện không đúng mục đích đã đăng ký.

- Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới; phát huy lợi thế tự nhiên, xây dựng các sản phẩm chủ lực có giá trị gia tăng cao để đẩy mạnh tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, đặc biệt là sản phẩm Chè Thái Nguyên đã có thương hiệu. Thực hiện chuyển dịch cơ cấu trong nội ngành, phát triển nông nghiệp theo quy hoạch gắn với phát triển thị trường bền vững. Rà soát quy hoạch đất lúa kém hiệu quả để tính toán chuyển đổi sang cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao hơn. Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, liên kết chuỗi giá trị, bảo đảm đầu ra cho nông sản, tăng thu nhập cho nông dân. Tăng cường, nâng cao công tác dự báo, đánh giá thị trường để hướng dẫn kịp thời cho nhân dân trong tổ chức sản xuất nông nghiệp.

Tiếp tục đánh giá hiệu quả việc thí điểm dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng lớn để xây dựng cơ chế từng bước triển khai. Xác lập cụ thể các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo Đề án được duyệt. Xây dựng và thực hiện Đề án mỗi xã một sản phẩm. Tiếp tục đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đề ra, phấn đấu năm 2019 hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông mới cấp xã và tăng thêm 01 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

- Tập trung triển khai các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai, nguồn nước, khoáng sản, môi trường, tài nguyên rừng; bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên

- Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tăng cường chỉ đạo việc thi đua, đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao cả về số lượng và chất lượng, từ đó nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Đẩy mạnh triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, tiền lương, công tác y tế, dân số. Thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.

- Tiếp tục ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề, giải quyết việc làm; các chương trình, mục tiêu quốc gia về y tế, giáo dục - đào tạo, giảm nghèo bền vững. Chú trọng công tác kiểm tra, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa, tổ chức lễ hội, biểu diễn nghệ thuật; phát triển thể dục, thể thao cho mọi người và thể thao thành tích cao, chuyên nghiệp. Khẩn trương hoàn thiện những nội dung công việc chuẩn bị tổ chức khánh thành việc trùng tu, tôn tạo Khu di tích lịch sử quốc gia tưởng niệm 60 Liệt sỹ Thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 61 Bắc Thái; khánh thành và thông xe cầu Bến Tượng.

- Thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương; kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ tăng cường quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường nắm chắc tình hình địa bàn, cơ sở; ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với hoạt động của các tổ chức tín ngưỡng, tôn giáo bất hợp pháp, hoạt động mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội, vi phạm, tội phạm. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông.

- Thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, gắn trách nhiệm của cán bộ, công chức nêu cao đạo đức công vụ, công tác tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo với hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết từ cơ sở, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

- Chú trọng, làm tốt công tác chuẩn bị, phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán. Tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường, các hoạt động vui chơi giải trí, tình hình an ninh trật tự; đảm bảo lưu thông hàng hóa. Tập trung rà soát, nắm bắt cụ thể tình hình đời sống của nhân dân để hỗ trợ kịp thời, đảm bảo tất cả các đối tượng chính sách đều có quà, được nhận quà trước Tết và không trùng lặp; đảm bảo mọi người dân, mọi gia đình có một cái tết vui tươi, lành mạnh, đầm ấm, an toàn và tiết kiệm.

Thưa các quý vị đại biểu, thưa các bậc cử tri!

UBND tỉnh tiếp tục trân trọng đề nghị HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Thái Nguyên, các vị đại biểu HĐND các cấp, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục tăng cường các hoạt động giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, các nhiệm vụ chính trị của UBND tỉnh, thông qua giám sát để tham gia ý kiến trực tiếp, kịp thời với các cấp, các ngành, với UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh.

Thay mặt UBND tỉnh tôi đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cùng hưởng ứng và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, thực hiện tốt các giải pháp chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, đồng sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng đã đề ra.

Kính chúc các vị đại biểu HĐND tỉnh, các đồng chí, các bậc cử tri sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Chúc kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIII thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

(Tiêu đề do BBT đặt)

Thainguyentv.vn