RSS Youtube Facebook

Thứ sáu 24/05/2019 14:22 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Phú Bình: Thẩm tra xây dựng nông thôn mới

14:18 | 28/11/2018

Ngày 25/11, Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) huyện Phú Bình tổ chức Hội nghị thẩm tra kết quả xây dựng NTM của 4 xã đăng ký về đích NTM trong năm 2018 là: Dương Thành, Đào Xá, Tân Khánh, Kha Sơn.

Tại buổi thẩm tra, các đơn vị đã báo cáo kết quả thực hiện bộ tiêu chí NTM của đơn vị và tự chấm điểm cho 19 tiêu chí. Qua kết quả tự chấm điểm của các đơn vị đều đạt từ 98 đến 99,7 điểm. Trên cơ sở đó, Hội đồng thẩm tra của huyện đã chấm điểm, giải trình làm rõ việc trừ hay thêm điểm cho từng chỉ tiêu của mỗi tiêu chí. Kết quả, xã Dương Thành đạt 98,2 điểm; Đào Xá 99,8 điểm; xã Kha Sơn 98,8 điểm; Tân Khánh 99 điểm. Hầu hết các xã đều bị trừ điểm ở tiêu chí số 18, với chỉ tiêu: cán bộ công chức xã đạt chuẩn; Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh”; tổ chức chính trị xã hội của xã đạt loại khá trở lên; đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội; tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn.

phu binh tham tra xay dung nong thon moi
4 xã đăng ký về đích NTM trong năm 2018 của huyện Phú Bình là: Dương Thành, Đào Xá, Tân Khánh, Kha Sơn. Ảnh: Hương Thảo

Kết quả chấm thẩm tra của huyện cho thấy, cả 4 xã đều đạt tiêu chuẩn để trình Hội đồng của tỉnh xem xét, thẩm định xã đạt chuẩn NTM trong năm 2018. Để đảm bảo các yếu tố phục vụ cho việc thẩm tra của tỉnh trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM của huyện yêu cầu: các xã cần phải rà soát, hoàn thiện lại bộ hồ sơ, củng cố thêm đối với các tiêu chí còn yếu; tổ chức công khai, dân chủ việc việc lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với Chương trình xây dựng NTM; các ngành liên quan của huyện tạo điều kiện giúp các xã hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo hoàn thành tiến độ các công trình và không để nợ đọng trong xây dựng cơ bản đối với các công trình đã và đang thi công./.

CTV Nguyễn Chi/Đài TT-TH Phú Bình