RSS Youtube Facebook

Chủ nhật 18/11/2018 17:27 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức

15:41 | 23/10/2018

Ngày 23/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được Quốc hội khoá XIV bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 23/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được Quốc hội khoá XIV bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ: "Tôi xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tôi nguyện nỗ lực rèn luyện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó"./.

Theo VOV