Trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn
Đoàn cán bộ Liên hiệp công đoàn thành phố Seongnam, Hàn Quốc làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã báo cáo kết quả hoạt động công đoàn tỉnh. Trong đó nhấn mạnh công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động tại các doanh nghiệp FDI, đồng chí mong muốn thời gian tới, các công ty Hàn Quốc sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư tại Thái Nguyên và có những chính sách chăm lo cho cuộc sống của người lao động.

Cảm ơn sự đón tiếp của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên, đại diện Liên hiệp Công đoàn lao động TP Seongnam đã chia sẻ một số kinh nghiệm phát triển công đoàn, đồng thời mong muốn thời gian tới, hai bên sẽ ký kết một biên bản ghi nhớ hợp tác công đoàn để chăm lo, bảo vệ tốt quyền lợi của người lao động hai địa phương, qua đó góp phần phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc.