Trao đổi, học tập kinh nghiệm phát triển du lịch tại tỉnh Hà Giang
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên tham quan, học tập kinh nghiệm phát triển du lịch tại tỉnh Hà Giang.

Nhờ thực hiện đột phá phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, những năm qua, Hà Giang được biết là điểm đến hấp dẫn, độc đáo, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Với 61 di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng; 40 làng văn hóa du lịch cộng đồng, Hà Giang đã triển khai hiệu quả 16 dự án du lịch cộng đồng; khai thác có chiều sâu cảnh quan thiên nhiên cùng các giá trị địa chất. Năm 2022, Hà Giang đón khoảng hơn 2,2 triệu lượt du khách, doanh thu du lịch ước đạt trên 4.300 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, 2 tỉnh đã trao đổi kinh nghiệm trong triển khai xúc tiến quảng bá thương hiệu du lịch; cơ chế, chính sách phát triển du lịch cho các làng văn hóa, cụm, điểm du lịch nói riêng và chiến lược phát triển du lịch nói chung; cách thức quản lý, chia sẻ lợi ích của các hộ dân để nâng cao tính gắn bó và hiệu quả mô hình; công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ du lịch…/.