Phát động phong trào “Người Thái Nguyên đi du lịch Thái Nguyên”
Ban chỉ đạo đã công bố số hóa dữ liệu 3D, VR360 của Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải; Điểm du lịch cộng đồng hồ Ghềnh Chè; Trung tâm Thương mại và Du lịch Dũng Tân.

Theo đó, trong năm, các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh đã tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Đề án Phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và đạt nhiều kết quả nổi bật, như: Triển khai thực hiện Chương trình hợp tác toàn diện giữa UBND tỉnh và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam giai đoạn 2023-2027; tổ chức thành công Chương trình khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên năm 2023 với chủ đề “Trải nghiệm xứ Trà, đậm đà bản sắc”, công nhận thêm 4 điểm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái... Qua đó, góp phần thu hút gần 2,5 triệu lượt khách du lịch đến Thái Nguyên. Doanh thu từ khách du lịch đạt trên 2.144 tỷ đồng; tổng đóng góp vào GRDP của tỉnh là 1.480 tỷ đồng.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã được khen thưởng vì có nhiều đóng góp trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh. Ban chỉ đạo đã công bố số hóa dữ liệu 3D, VR360 của Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải; Điểm du lịch cộng đồng hồ Ghềnh Chè; Trung tâm Thương mại và Du lịch Dũng Tân; phát động phong trào “Người Thái Nguyên đi du lịch Thái Nguyên”./.