Trả lời ý kiến cử tri ( PS CHUYÊN MỤC CÙNG TÊN 16-11)
Rãnh dọc Quốc lộ 3C đoạn K8 + 200 đến Km8 + 900 qua địa bàn xã Bộ Nhiêu huyện Định Hóa đang được thi công, góp phần chống ngập úng theo kiến nghị của cử tri

*Trong thời gian qua, người dân hiện đang sinh sống trên địa bàn xóm Hội Tiến, xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa thường xuyên phải chứng kiến tình trạng ngập úng trên tuyến đường Quốc lộ 3C đoạn qua xóm Hội Tiến xã Bộ Nhiêu, từ cột H5 đến cột H9. Trước thực tế trên, người dân đã có ý kiến đề nghị các ngành chức năng xử lý tình trạng trên.

Cử tri Nguyễn Văn Minh, Bí thư Chi bộ xóm Hội Tiến, xã Bộ Nhiêu, huyện Định Hóa đề nghị: “Chỗ này mùa mưa ngập khoảng 40 cm. Sau đó các loại xe ách tắc lại, rác rưởi từ trên trôi xuống làm ảnh hưởng đến đời sống của bà con. Cử tri chúng tôi thống nhất đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét khơi thông lại con mương để người dân đi lại thuận tiện”.

Tiếp nhận ý kiến kiến nghị của cử tri, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Định Hóa kiểm tra, tham mưu giải quyết. Hiện nay, Sở Giao thông vận tải đã được Tổng Cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận cho phép xây dựng rãnh dọc Quốc lộ 3C đoạn K8 + 200 đến Km8 + 900 qua địa bàn xã Bộ Nhiêu huyện Định Hóa để chống ngập úng, đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan khu vực đông dân cư. Sở Giao thông vận tải đang đôn đốc triển khai thi công. Dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2020.

Trả lời ý kiến cử tri ( PS CHUYÊN MỤC CÙNG TÊN 16-11)
Cử tri xã Hà Thượng, huyện Đại Từ đề nghị sớm có giải pháp di dời người dân khỏi vùng ô nhiễm sau 5 đợt quan trắc môi trường nước

*Cử tri xã Hà Thượng, huyện Đại Từ kiến nghị tỉnh sớm công bố kết quả quan trắc môi trường tại khu vực xóm 2 và xóm 6. Việc quan trắc này Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành lấy mẫu từ tháng 12 năm 2018.

Theo phản ánh của nhân dân xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, từ tháng 12 năm 2018 đến tháng 8 năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ, Ủy ban nhân dân xã Hà Thượng, công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo tổ chức 04 đợt quan trắc môi trường nước tại khu vực xóm 2 và xóm 6, xã Hà Thượng. Trên cơ sở hướng dẫn của Tổng cục môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho sở Tài nguyên và môi trường xây dựng kế hoạch mở rộng phạm vi quan trắc môi trường tại khu vực xã Hà Thượng và phê duyệt đề cương kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tại quyết định số 722 ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện kế hoạch nêu trên, trong thời gian từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 8 năm 2020 Sở Tài nguyên và môi trường đã chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Đại Từ, Ủy ban nhân dân xã Hà Thượng, Công ty TNHH khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo, Trưởng các xóm 2,6,7,8,9,10 xã Hà Thượng, huyện Đại Từ tổ chức thực hiện xong 5 đợt quan trắc trên thực địa. Trên cơ sở báo cáo của Sở Tài nguyên môi trường và kết quả quan trắc môi trường tại khu vực xóm 2, xóm 6 xã Hà Thượng, huyện Đại Từ. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành công văn số 4125 ngày 23 tháng 10 năm 2020 giao sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả quan trắc môi trường tại khu vực xóm 2, xóm 6, cho Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ và Ủy ban nhan dân xã Hà Thượng để công bố cho người dân. Ngày 28 tháng 10 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có thông báo số 377 gửi Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ, Ủy ban nhân dân xã Hà Thượng để xã Hà Thượng thông báo đến người dân. Ngày 30 tháng 10 năm 2020, Ủy ban nhân dân xã Hà Thượng đã thông báo tới người dân kết quả quan trắc trên.

Ông Nguyễn Văn Tuyết, Bí thư Chi bộ xóm 2, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ đề nghị: “Từ chỗ xóm 6 đến xóm 2 bây giờ các hộ dân mong muốn là các cấp chính quyền xem xét giải quyết. Phạm vi trong 100 mét với các kết quả quan trắc môi trường đã công bố với 5 lần thử nước, chúng tôi đề nghị các cấp chính quyền, công ty TNHH khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo sớm có giải pháp để người dân sớm di dời ra khỏi vùng ô nhiễm”.

Trả lời ý kiến cử tri ( PS CHUYÊN MỤC CÙNG TÊN 16-11)
Cử tri đề nghị đẩy nhanh tiến độ Dự án Hồ chứa nước Văn Hán, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ

*Cử tri xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ đề nghị tỉnh bố trí kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Hồ chức nước Văn Hán.

Dự án Hồ chứa nước Văn Hán, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2981, ngày 30 tháng 10 năm 2015 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện dự án năm 2017 đến 2020. Dự án được khỏi công từ tháng 7 năm 2017, đã thi công hoàn thành hạng mục tràn xả lũ, cống lấy nước dưới đập, hệ thống kênh và công trình trên kênh. Các hạng mục đập đất, đường hoàn trả lòng hồ T1, T2, đường điện, đường quản lý kết hợp thi công, nhà quản lý đang tạm dừng thi công do chưa giải phóng được mặt bằng. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, hiện nay, Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang chủ trì, phối hợp với sở kế hoạch và đầu tư và các đơn vị liên quan rà soát, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án.

Trả lời ý kiến cử tri ( PS CHUYÊN MỤC CÙNG TÊN 16-11)
Dự án Vinaconex 3 chậm tiến độ 12 năm khiến người dân hàng ngày phải sống bên cạnh kênh mương ô nhiễm

*Cử tri thành phố Thái Nguyên đề nghị tỉnh đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Vinaconex 3, (Dự án đường quy hoạch và cơ sở hạ tầng khu dân cư số 5 do công ty Cổ phần xây dựng số 3, vinnacoxex 3 làm chủ đầu tư).

Dự án đường quy hoạch và cơ sở hạ tầng khu dân cư số 5 tại phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên nằm trong danh sách kiểm tra một số dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách đợt 2 theo quyết định số 1036 ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại thời điểm tiến hành kiểm tra, kiểm toán nhà nước khu vực X đang tiến hành kiểm toán ngân sách địa phương, trong đó có nội dung kiểm tra, đối chiếu dự án đường quy hoạch và cơ sở hạ tầng khu dân cư số 5. Để tránh chồng chéo, Đoàn kiểm tra đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo và được thường trực Tỉnh ủy đồng ý không kiểm tra dự án này.

Chị Hoàng Thị Qúy, Tổ dân phố số 1, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên phản ánh: “Dự án này triển khai từ 2008 đến bây giờ là 12 năm rồi vẫn không giải quyết cho gia đình. Mong muốn của chúng tôi là dự án làm tiếp hay dừng lại thì phải có câu trả lời, xem xét vấn đề cống rãnh thoát để các hộ dân như chúng tôi ở đây bớt khổ và có thể làm nhà và ổn định cuộc sống”.

Theo báo cáo của thanh tra tỉnh, Dự án được phê duyệt cấp phép đầu tư tại quyết định số 1564, ngày 06 tháng 7 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên cho công ty cổ phần xây dựng số 3 làm chủ đầu tư với tổng diện tích dự án là trên 231 nghìn m2, đến nay, nhà thầu đã đầu tư cơ bản hoàn thành dự án. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng do nhà đầu tư tự tổ chức thực hiện. Phần diện tích chưa giải phóng mặt bằng được còn lại trên 3000m2 do các hộ dân chưa hợp tác, chưa thống nhất phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Ông Trần Đình Thìn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cho biết: “Ủy ban nhân dân phường cũng yêu cầu ban quản lý dự án phối với trung tâm phát triển quỹ đất và các cơ quan chuyên môn họp với các hộ gia đình, thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các gia đình”.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở kế hoạch và đầu tư, chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên và các sở ngành liên quan, rà soát các thủ tục đầu tư của dự án, làm việc trực tiếp với nhà đầu tư yêu cầu hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định, trường hợp nhà đầu tư không thực hiện, tham mưu đề xuất hướng xử lý theo quy định; yêu cầu nhà đầu tư phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên thực hiện các thủ tục về đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng để sớm thi công hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án./.