UBND TP.HCM vừa có công văn gửi các sở, ngành, quận, huyện, TP Thủ Đức nhằm hỗ trợ chi phí mai táng cho hộ gia đình có người chết do COVID-19 tại cộng đồng do người nhà tự tổ chức thực hiện mai táng đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Đây là chính sách trợ giúp xã hội khẩn cấp theo Nghị định 20/2021 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ chi phí mai táng.

TP.HCM hỗ trợ 18 triệu đồng cho gia đình có người chết vì COVID-19
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Thành ủy, UBND TP.HCM phối hợp tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19 tại Hội trường Thống Nhất, tháng 11-2021. Ảnh: HOÀNG GIANG

Cụ thể, đối tượng được hỗ trợ là hộ gia đình có người chết do COVID-19 tại cộng đồng do người nhà tự tổ chức thực hiện mai táng trên địa bàn TP.HCM (viết tắt là hộ gia đình).

Mức chi là 18 triệu đồng/ trường hợp người chết do nhiễm COVID-19.

Để nhận được hỗ trợ, hộ gia đình có tờ khai đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng (theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định 20/2021) và giấy báo tử gửi Chủ tịch UBND cấp xã nơi cư trú.

Trong thời hạn ba ngày làm việc sau khi nhận được đề nghị của Chủ tịch UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định.

Về nguồn kinh phí thực hiện, theo UBND TP, đối với các trường hợp phát sinh từ ngày công bố ca nhiễm bệnh COVID-19 đầu tiên trên địa bàn TP (ngày 29-4-2021) đến ngày 30-6-2021, sử dụng nguồn trợ giúp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ trực tiếp cho địa phương hoặc thông qua cơ quan, tổ chức.

Trường hợp thiếu kinh phí, UBND quận, huyện, TP Thủ Đức có văn bản báo cáo UBND TP (thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Y tế tổng hợp, báo cáo đề xuất).

Đối với các trường hợp phát sinh từ ngày 1-7-2021 trở đi (ngày Nghị định 20/2021có hiệu lực thi hành) thì ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành; nguồn trợ giúp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ trực tiếp cho địa phương hoặc thông qua cơ quan, tổ chức. Trường hợp thiếu kinh phí, UBND quận, huyện, TP Thủ Đức có văn bản báo cáo UBND TP.

Ngoài ra, cũng theo chỉ đạo của UBND TP, trường hợp hộ gia đình đủ điều kiện được hỗ trợ chi phí mai táng với các mức hỗ trợ khác nhau, thì chỉ được hưởng một chính sách với mức hỗ trợ cao nhất./.