UBND TP HCM vừa có báo cáo khẩn, gửi Kiểm toán Nhà nước về tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm theo Nghị quyết 43/2022 của Quốc hội.

Theo đó, thành phố đã bố trí tổng cộng hơn 1.244 tỉ đồng từ ngân sách trung ương để hỗ trợ tiền thuê nhà cho hơn 1,2 triệu người lao động. Hiện đã giải ngân hơn 970 tỉ đồng, đạt 78%.

"Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đã tiếp sức cho doanh nghiệp duy trì, phát triển và người lao động tích cực tham gia thị trường lao động" - UBND thành phố đánh giá.

TP HCM đề xuất chính sách hỗ trợ một lần đối với người lao động
Người lao động phỏng vấn tại sàn giao dịch việc làm do Trung tâm dịch vụ việc làm TP HCM tổ chức

Nhất là việc mạnh dạn ủy quyền cho chính quyền địa phương trong việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và chi kinh phí đã tạo sự chủ động cho địa phương, thuận lợi cho các doanh nghiệp, tránh tập trung một chỗ.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số doanh nghiệp chưa nắm các quy định nên xác định đối tượng được hỗ trợ không đúng quy định; lập hồ sơ thiếu thông tin, thông tin không đúng (sai thông tin người lao động, sai số tài khoản, sai biểu mẫu, thông tin trùng).

Chưa kể doanh nghiệp còn nộp hồ sơ sai nơi tiếp nhận, không chủ động gửi hồ sơ trước thời gian quy định mà tập trung nộp gộp vào thời hạn cuối thời điểm kết thúc tiếp nhận với số lượng rất lớn. Một số trường hợp gửi qua dịch vụ bưu chính sau ngày 15-8-2022.

Doanh nghiệp cung cấp thông tin liên hệ sai nên việc hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung hồ sơ gặp nhiều khó khăn.

Do đó, UBND thành phố kiến nghị Chính phủ cho phép các địa phương tiếp tục thực hiện giải ngân kinh phí cho những doanh nghiệp đã nộp hồ sơ nhưng trong quá trình giải ngân kinh phí do bị sai sót về thông tin đơn vị thụ hưởng, số tài khoản nên bị trả về.

Đồng thời, cho phép tiếp tục báo cáo quyết toán các hồ sơ doanh nghiệp nộp sau ngày đóng niên độ quyết toán ngân sách năm 2022.

Chính phủ chỉ đạo bộ, ngành có hướng dẫn cụ thể trong việc thực hiện thanh quyết toán của doanh nghiệp sau khi hoàn tất công tác chi trả. Bởi trên thực tế, chưa có quy định về việc chế tài các doanh nghiệp không thực hiện chuyển tiền hỗ trợ cho người lao động, không thực hiện thanh quyết toán theo đúng quy định.

TP HCM cũng đề nghị thời gian tới, khi ban hành chính sách hỗ trợ có liên quan đến người lao động, bộ, ngành Trung ương cần nghiên cứu theo hướng hỗ trợ một lần với mức tiền cụ thể để doanh nghiệp, người lao động không phải làm hồ sơ theo từng tháng như chính sách này./.