Sáng 23/2, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương chủ trì cuộc họp của Hội đồng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Phó Chủ tịch Hội đồng; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành và ủy viên Hội đồng.

thu tuong khen thuong nguoi lao dong truc tiep thay vi khen lanh dao

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương

Năm 2016, các phong trào thi đua đã được triển khai sâu rộng ngay từ đầu năm, có nhiều đổi mới, sáng tạo, tiêu chí, nội dung rõ ràng, cụ thể, thiết thực, được người dân đón nhận.

Năm qua, Thủ tướng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã phát động các phong trào thi đua, như Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; triển khai giai đoạn 2 phong trào thi đua: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và nhiều phong trào khác. Các phong trào này trở thành nòng cốt, định hướng cho các phong trào thi đua trong cả nước giai đoạn ‎2016-2020.

Năm 2016, đã có 87 tập thể, 177 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc của 50 bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương được giới thiệu. Công tác tuyên truyền về tấm gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến đã được tuyên truyền trên nhiều phương tiện truyền thông.

Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng cho hơn 110.000 tập thể, cá nhân, trong đó, phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” là gần 9.300 trường hợp.

thu tuong khen thuong nguoi lao dong truc tiep thay vi khen lanh dao
Thủ tướng nhấn mạnh, khen thưởng phải hướng vào những người lao động trực tiếp trên các mặt trận thay vì chỉ dành cho người lãnh đạo.

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác thi đua khen thưởng trong năm qua. Tuy vậy, vẫn có nhiều vấn đề cần khắc phục. Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh đến tình trạng một số phong trào thi đua chưa thực chất.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, thực tế vẫn còn nhiều nơi đã “phát” nhưng chưa “động”, chưa động nhiều đến những người trực tiếp, chưa đúng đối tượng chúng ta cần vận động. Hình thức còn nặng hơn nội dung ở một số nơi, tập trung khen cán bộ còn nhiều. Có trường hợp khen chưa sát, chưa đúng. Đặc biệt, công tác tuyên truyền về người tốt, việc tốt, tâm gương tốt, cách làm tốt, sáng tạo mới ở Việt Nam rất nhiều, nhưng tuyên truyền vận động chưa đúng mức, giới thiệu đến công chúng còn ít. Trong xã hội, cái xấu được nói tới nhiều hơn là tấm gương người tốt, việc tốt. Nhiều tờ báo chưa có chuyên đề, từ Trung ương đến địa phương chưa có chuyên mục.

Thủ tướng cũng cho rằng, việc phát hiện các tấm gương, điển hình tiên tiến phải kịp thời hơn, phải phát huy được vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác thi đua.

Về nhiệm vụ năm 2017, Thủ tướng nhấn mạnh, dù tình hình trong nước và thế giới còn khó khăn, nhưng càng khó khăn càng phải thi đua để hoàn thành toàn diện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại đã đề ra. Các phong trào thi đua phải có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Thi đua và khen thưởng phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Với chủ đề năm 2017 Chính phủ lựa chọn là: “Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững”, Thủ tướng yêu cầu các cấp chức năng bám vào chủ đề này, vận dụng phù hợp trong các ngành, địa phương, đơn vị để triển khai các phong trào thi đua.

Thủ tướng đề nghị các phong trào thi đua ở các ngành, các địa phương phải bám vào chủ đề trên. Tinh thần làm gì cũng phải thiết thực, hiệu quả, không hô hào mà phải gắn với thực tiễn cuộc sống, tác động đến đời sống của nhân dân, đến thi đua sản xuất, giữ gìn an ninh, cuộc sống an toàn cho nhân dân. Làm sao chấm dứt hình thức và đi vào thực chất là vấn đề đặt ra rất lớn.

Thủ tướng cũng yêu cầu công tác khen thưởng phải kịp thời, chính xác, đúng người, đúng việc, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, hiệu quả tác động đến đời sống của người dân làm thước đo. Khen thưởng phải hướng vào những người lao động trực tiếp.

Thủ tướng nêu rõ, tất nhiên lãnh đạo cũng quan trọng, “một người lo bằng một kho người làm”. Nhưng bây giờ chúng ta cần quan tâm nhiều hơn đến những người lao động trực tiếp, họ có thể là công nhân, nông dân, chiến sỹ trên các mặt trận. Chúng ta cũng phải chủ động tìm kiếm người tốt việc tốt. Người tốt họ có lòng tự trọng, họ không đi xin để được khen mà chúng ta phải tìm ra họ để khen, để biểu dương kịp thời với hình thức thích hợp. Các cơ quan thi đua, nhất là các cơ quan chuyên môn phải làm điều này.

Với mục tiêu đến năm 2020 có trên 1 triệu doanh nghiệp, Thủ tướng lưu ý phải chú trọng tôn vinh, khen thưởng doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội, đóng góp cho cộng đồng và giải quyết việc làm, đặc biệt là thúc đẩy khởi nghiệp cho lớp trẻ và thanh niên nông thôn.

Thi đua khen thưởng cũng phải gắn với nâng cao đạo đức, thái độ, trách nhiệm thực thi công vụ, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ cấp cơ sở trực tiếp phục vụ người dân phải có thái độ cầu thị, biết lắng nghe.

Về công tác tuyên truyền, Thủ tướng yêu cầu cần có một chương trình đồng bộ trong tôn vinh, nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong xã hội đối với gương người tốt, việc tốt. Theo đó, các cơ quan báo chí từ Trung ương đến địa phương đều phải dành một thời lượng cần thiết, xây dựng chuyên mục và phát vào những khung giờ tốt để phục vụ tuyên truyền, thay vì thông tin quá nhiều về mặt trái của kinh tế thị trường. Các cơ quan báo chí cần phải chủ động tìm thông tin về các tấm gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến để tuyên truyền.

Tiến tới kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sỹ, Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương phải giải quyết dứt điểm việc phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và khen thưởng thành tích kháng chiến. Cùng với đó là tổ chức tốt Hội nghị biểu dương, tôn vinh các tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến toàn quốc, nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2017)./.