Thu tuong phe chuan nhan su cac tinh Dong Nai, Dien Bien, Hung Yen hinh anh 1
Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hùng Nam (bên trái) giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2016-2021. (Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh Đồng Nai, Điện Biên, Hưng Yên.

Tại Quyết định 2062/QĐ-TTg, Quyết định 2066/QĐ-TTg, Quyết định 2068/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Võ Tấn Đức, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; bà Nguyễn Thị Hoàng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, tỉnh Đồng Nai; ông Võ Văn Phi, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai.

Tại Quyết định 2061/QĐ-TTg, Quyết định 2063/QĐ-TTg, Quyết định 2064/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Hòa Hiệp để nghỉ hưu trước tuổi và hưởng các chế độ, chính sách theo quy định; ông Nguyễn Quốc Hùng, ông Trần Văn Vĩnh để nghỉ công tác chờ đến tuổi nghỉ hưu và hưởng các chế độ, chính sách theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân hai tỉnh Hưng Yên, Điện Biên.

Tại Quyết định số 2039/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Hùng Nam, Bí thư Huyện ủy Kim Động.

Tại Quyết số 2080/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Vừ A Bằng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên./.