Thu hồi kinh phí chi trả chế độ không đúng quy định
Toàn cảnh buổi giám sát tại TP Thái Nguyên

Thực hiện Chỉ thị số 46 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thu hồi chế độ đối với thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học không đúng quy định, UBND thành phố Thái Nguyên và huyện Phú Bình đã chỉ đạo cơ quan các cấp triển khai việc thu hồi theo đúng quy định của pháp luật, không để tình trạng đơn thư, khiếu kiện xảy ra, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn. Theo đó, thành phố Thái nguyên đã thu hồi 5,5 tỷ đồng của 118 trường hợp là đối tượng thương binh và trên 276 triệu đồng của 21 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Huyện Phú Bình đã thu hồi được trên 1,65 tỷ đồng của gần 40 trường hợp là đối tượng thương binh và 1,9 tỷ đồng của 20 trường hợp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học./.