Giám sát chuyên đề công tác thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, ủy ban kiểm tra

Đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại buổi giám sát

Ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025, cấp ủy, Ủy ban kiểm tra từ huyện đến cơ sở đã thực hiện việc xây dựng, ban hành và triển khai, tổ chức thực hiện quy chế làm việc bảo đảm vai trò lãnh đạo tập trung, thống nhất, toàn diện của Đảng trên tất cả các lĩnh vực. Kết quả 100% các chi, đảng bộ trực thuộc đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng ban hành Quy chế làm việc của cấp ủy, bám sát quy chế, tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng đối với tập thể cấp ủy và từng ủy viên...

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Bình chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện tốt việc xây dựng, sửa đổi bổ sung chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị.