Thắp sáng ngọn lửa văn hóa dân tộc
Ông Hoàng Văn Mùi (trái) là người dạy múa khèn, thổi khèn cho lớp trẻ yêu thích nhạc cụ của dân tộc ở xã Văn Lăng.

Tiếng Khèn Mông đã theo ông Hoàng Văn Mùi ở xóm Khe Cạn, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ ngay từ khi còn nhỏ, vì vậy ông rất am hiểu về loại nhạc cụ truyền thống này. Ông cũng là người duy nhất dạy múa khèn, thổi khèn cho lớp trẻ yêu thích nhạc cụ của dân tộc mình ở xã Văn Lăng. Bằng tâm huyết và trách nhiệm trong việc bảo tồn bản sắc văn hóa của mình, năm 2022, ông đã vinh dự là một trong 64 nghệ nhân trên cả nước được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân.

Ông Hoàng Văn Mùi cho biết: "Tôi muốn giữ gìn và truyền lại cho con cháu sau này để chúng tiếp thu và gìn giữ văn hoá truyền thống dân tộc. Hiện nay Nhà Nước quan tâm hỗ trợ để chúng tôi có thể truyền dạy cho các thế hệ trẻ gìn giữ bản sắc dân tộc mình".

Bảo tồn văn hóa không chỉ là câu chuyện của mỗi cá nhân đơn lẻ. Thời gian qua, nhận thấy những nguy cơ mai một của những giá trị văn hóa truyền thống, cộng đồng các dân tộc thiểu số như Tày, Nùng, Dao, Sán Dìu ở các địa phương trên địa bàn tỉnh đều thành lập nhiều câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa văn nghệ, duy trì và bảo tồn nét văn hóa độc đáo của dân tộc như: CLB Hát then đàn tính, hát soọng cô , nhảy tắc xình. Việc thành lập và phát triển các mô hình này góp phần tạo môi trường và điều kiện tốt nhất để đồng bào dân tộc được trực tiếp tham gia, đồng thời được hưởng thụ các kết quả do hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa mang lại.

Thắp sáng ngọn lửa văn hóa dân tộc
Thành lập và phát triển các mô hình CLB góp phần tạo môi trường và điều kiện để đồng bào dân tộc được trực tiếp tham gia.

Ông Trần Bình Dưỡng, Chủ tịch Hội bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc Sán Dìu tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Thành lập các CLB này trước hết các hội viên của CLB trở thành những người xung kích để bảo tồn văn hóa của người Sán Dìu. Chúng tôi vận động bà con hát và nói thông qua sinh hoạt hàng ngày để con trẻ học được tiếng nói của dân tộc và kế thừa văn hoá truyền không bị mai một".

Thái Nguyên là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng. Trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 200 di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh, 50 di tích cấp quốc gia và quốc gia đặc biệt cùng 550 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có 19 di sản văn hóa cấp quốc gia. Xác định đây là nguồn lực quan trọng và lợi thế đặc trưng để phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, các địa phương đã tập trung, triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển đời sống cộng đồng.

Bà Nguyễn Thuý Hằng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Lương cho biết: "Chúng tôi thường xuyên duy trì hội làng hàng năm, phát huy vai trò của các nghệ nhân ưu tú để truyền dạy kiến thức cho thế hệ trẻ những điệu múa tắc xình, làn điệu sắng không chỉ riêng đồng bào dân tộc Sán Chay mà cả cộng đồng các dân tộc trên địa bàn huyện Phú Lương".

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Bình thông tin: "Phú Bình là địa phương có nhiều điểm di tích lịch sử văn hóa, chúng tôi thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng di tích, toàn bộ nguồn lực của di tích mà bà con nhân dân các địa phương đến công đức chúng tôi quản lý theo đúng quy định và tập trung đầu tư tôn tạo cơ sở vật chất cho di tích ngày một tốt hơn".

Ngày di sản văn hóa Việt Nam (23/11) là dịp để tôn vinh những giá trị văn hoá quý giá trong kho tàng di sản văn hoá dân tộc, từ đó có những giải pháp để nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh, trong đó, việc cần thiết và cơ bản chính là khơi dậy tình yêu, lòng tự hào đối với truyền thống văn hóa của quê hương trong mỗi người dân, từ thế hệ trẻ tới toàn cộng đồng./.