Thành phố Thái Nguyên: Trên 88% trường đạt chuẩn Quốc gia (TS Trưa 26/10)
Thành phố Thái Nguyên hiện có 32/36 trường khối THCS đạt chuẩn Quốc gia

Trong đó khối Tiểu học chiếm tỷ lệ cao nhất là trên 95%, tiếp đến là khối THCS với 32/36 trường đạt tỷ lệ gần 89%, thấp nhất là khối Mầm non với 39/47 trường, đạt tỷ lệ gần 83%. Để tiếp tục duy trì và giữ vững tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia, hằng năm thành phố luôn tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị.

Trong năm 2020, xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị. Bên cạnh đó, việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở các trường nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học của giáo viên, học sinh cũng được ngành giáo dục quan tâm đẩy mạnh./.