Nội dung cụ thể như sau:

Ngày 27/7/2021, trên địa bàn huyện Phú Bình đã ghi nhận một trường hợp nhiễm COVID-19, đây là trường họp trở về từ vùng dịch nhưng chưa được UBND xã Tân Khánh và các cơ quan chức năng của huyện Phú Bình áp dụng kịp thời biện pháp cách ly tập trung, giám sát, lấy mẫu xét nghiệm theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3281/UBND-KGVX ngày 14/7/2021. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. UBND huyện Phú Bình:
- Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp khoanh vùng, phong tỏa, phun khử khuẩn khu vực người nhiễm COVID-19 lưu trú, từng đến và tiến hành truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp có liên quan.

- Xử lý kỷ luật theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng; báo cáo UBND tỉnh kết quả xử lý trước 17h00’ ngày 30/7/2021.

2. Yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường rà soát, chấn chỉnh, đảm bảo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương, của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, không để xảy ra các vi phạm tương tự như trên.

Thái Nguyên chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh