Tập trung thực hiện vượt mức kế hoạch của ngành
Đồng chí Hà Thị Bích Hồng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2021 của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Năm 2020, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đã chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của ngành. Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, như: Tạo việc làm tăng thêm cho trên 21,700 người, vượt 44% kế hoạch, xuất khẩu lao động vượt 17%; Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2,82%; Tuyển sinh và đào tạo nghề cho trên 40 nghìn người; Công tác chăm sóc người có công với cách mạng, trợ giúp các đối tượng yếu thế, nhất là người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em tiếp tục được quan tâm thực hiện. Năm 2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã kịp thời triển khai hỗ trợ nhóm đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ với số tiền trên 180 tỷ đồng.

Năm 2021, với 10 chỉ tiêu trên các lĩnh vực. Trong đó, phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 71%; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 0,45% trở lên; 100% hộ gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình.

Tại hội nghị, 02 cá nhân tiêu biểu đã vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 04 tập thể, 15 cá nhân được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 42 cá nhân được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp Lao động - Thương binh và Xã hội./.