Thông tin tình hình kinh tế - xã hội tỉnh cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV - đã psts 29.4
Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Theo đó, trong giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt bình quân 10,47%; bình quân giá trị sản xuất công nghiệp tăng trên 15%/năm, nông - lâm - thủy sản tăng trên 4,5%; giá trị xuất khẩu tăng trên 10,8%/năm. Hết năm 2020, có 108 số xã đạt chuẩn nông thôn mới; Thái Nguyên đã trở thành 1 trong 3 tỉnh có chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (Papi) cao nhất cả nước theo khảo sát mức độ hài lòng của người dân, xếp thứ 11 cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Kết quả đó đã góp phần tạo môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, công khai, minh bạch. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có trên 7.700 doanh nghiệp với tổng vốn đăng kí trên 106.000 tỷ đồng, trong đó, có 164 dự án FDI với tổng vốn đăng kí gần 8,7 tỷ USD. Là một trong những tỉnh đầu tiên trên cả nước ban hành Nghị quyết về chương trình chuyển đổi số, đến nay, quá trình thực hiện đang được triển khai đồng bộ, kịp thời, sáng tạo. Tính đến nay, UBND tỉnh đã công bố 1.231 thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp và thực hiện mức độ 4 trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng thông tin về những định hướng phát triển của tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn tới.

Trong chương trình, đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh đã triển khai kế hoạch tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử sẽ được tổ chức từ ngày 06-17/5, nhằm tạo điều kiện cho những người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để báo cáo về chương trình hành động nhằm thực hiện trách nhiệm của mình nếu trúng cử; trao đổi những vấn đề mà cử tri quan tâm. Mỗi người ứng cử ĐBQH được tổ chức 11 cuộc tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử với đại diện cử tri ở các địa phương thuộc đơn vị ứng cử theo quy định. Mỗi người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh được tổ chức 05 cuộc tiếp xúc cử tri. Tại hội nghị, những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã được hướng dẫn xây dựng chương trình hành động và vận động bầu cử.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh mong muốn, những thông tin được cung cấp sẽ là cơ sở để các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV xây dựng chương trình hành động sát thực, phù hợp. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, hiện nay, công tác tổ chức bầu cử đã và đang được tỉnh Thái Nguyên thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đúng quy định. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử các cấp thực hiện tốt công tác vận động bầu cử trên nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ và công bằng; các cơ quan có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ đảm bảo các điều kiện phục vụ tổ chức vận động bầu cử,… Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đảm bảo cho ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân./.