tap huan xay dung thuong hieu va bao ho san pham trong nong nghiep
Lớp tập huấn sẽ diễn ra trong 6 ngày, các giảng viên đến từ trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên sẽ truyền giảng.

Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên đang thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, và Đề án nâng cao giá trị gia tăng – phát triển bền vững cây chè – thương hiệu sản phẩm chè. Buổi tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, trang bị cho khuyến nông viên, cán bộ dự án kiến thức chuyên ngành để cùng doanh nghiệp và nông dân xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi hàng hóa.

Lớp tập huấn sẽ diễn ra trong 6 ngày, các giảng viên của trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên sẽ truyền giảng về các chuyên đề: Chính sách phát triển nông nghiệp Việt Nam, Sản xuất nông nghiệp hàng hóa, kiểm soát chất lượng trong sản xuất nông nghiệp, và chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam.