tap huan quy dinh ve dieu tra giai quyet cac vu chay no da phat song

Toàn cảnh lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, trên 90 đồng chí là lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ thực hiện công tác điều tra và phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố, thị xã đã được phổ biến, quán triệt Thông tư số số 55/2020/TT-BCA ngày 03/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác điều tra, giải quyết các vụ cháy, nổ của lực lượng Công an nhân dân; xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, Cơ quan điều tra các cấp, lực lượng kỹ thuật hình sự, công an xã phường, thị trấn và một số cơ quan liên quan trong điều tra, giải quyết các vụ cháy, nổ; quy định về chuyển giao hồ sơ và chế độ thông tin báo cáo…

Tại lớp tập huấn, các đơn vị đã trao đổi, thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; qua đó, góp phần nâng cao chất lượng điều tra, giải quyết các vụ cháy, nổ./.