Tập huấn kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Lớp tập huấn trang bị các kỹ năng cần thiết cho người phát ngôn của mỗi đơn vị

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được lãnh đạo Cục Báo chí truyền đạt những chuyên đề về những quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại Luật Báo chí; Nghị định số 09 của Chính phủ Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước; kỹ năng, kinh nghiệm tiếp xúc, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, trả lời phỏng vấn trên báo chí; cách viết thông cáo báo chí, tổ chức họp báo cung cấp thông tin cho báo chí; xử lý và phản hồi thông tin báo chí.

Kiến thức tập huấn vừa trang bị kỹ năng cần thiết cho người phát ngôn của đơn vị để việc cung cấp thông tin cho báo chí được tốt hơn, thường xuyên hơn vừa góp phần triển khai thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền trong thời gian tới.