Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt 2 chuyên đề: Kỹ năng thẩm tra báo cáo, tờ trình, đề án và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp HĐND và Kỹ năng giám sát, chất vấn và phát biểu tại nghị trường. Đây đều là các chuyên đề liên quan trực tiếp đến vai trò, chức năng quan trọng của đại biểu dân cử.

Việc nghiên cứu, nắm rõ trình tự, phương pháp, cách thức tổ chức, xây dựng báo cáo thẩm tra, hoàn thiện kỹ năng thẩm tra và kỹ năng đặt câu hỏi chất vấn, xem xét trả lời câu hỏi chất vấn sẽ giúp cho HĐND và mỗi đại biểu HĐND có thêm kỹ năng, kinh nghiệm trong hoạt động thẩm tra, chất vấn góp phần nâng cao chất lượng văn bản của HĐND ban hành, cũng như chức năng giám sát của cơ quan dân cử. Qua hội nghị cũng sẽ bồi dưỡng, cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới, đồng thời là dịp để các đại biểu HĐND trao đổi phương pháp, kỹ năng và kinh nghiệm để áp dụng vào thực tiễn hoạt động, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.