Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - đã psts 7.9
Toàn cảnh hội nghị.

8 tháng năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ động, kịp thời điều hành, triển khai kế hoạch trên lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn; trước ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tác động trực tiếp đến sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản, Sở đã xây dựng phương án tăng trưởng giá trị sản xuất toàn ngành và kế hoạch tiêu thụ nông sản, cung ứng vật tư nông nghiệp, hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Từ nỗ lực đó, trên lĩnh vực trồng trọt, diện tích gieo cấy lúa toàn tỉnh đạt gần 69.000ha - đạt hơn 102% kế hoạch; sản lượng chè đạt gần 176.000 tấn - đạt hơn 70% kế hoạch năm; trồng mới trên 170.000ha cây ăn quả.

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt trên 93.000 tấn, đáp ứng đủ nhu cầu trong tỉnh và cung cấp cho các địa phương khác. Trồng mới được 4.000ha rừng, đạt 100% kế hoạch. Đối với công tác thủy lợi đã điều tiết cấp đủ nước cho sản xuất, chuẩn bị sẵn sàng cho việc hộ đê, phòng, chống lũ lụt, hạn chế ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai gây ra...

Lĩnh vực phát triển nông thôn cũng tích cực được triển khai với 16 hợp tác xã nông nghiệp được thành lập mới, 76 sản phẩm nông nghiệp được xếp hạng OCOP từ 3 đến 5 sao. Chương trình xây dựng nông thôn mới cũng đang đẩy nhanh việc giao kế hoạch vốn ngân sách và hỗ trợ xi măng cho 7 xã đăng ký đạt chuẩn và 8 xã phấn đấu đạt nông thôn mới nâng cao của năm 2021...

Tại buổi làm việc, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và bố trí nguồn lực để thực hiện các chương trình, đề án, dự án lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021-2025, trong đó, ưu tiên bố trí nguồn ngân sách địa phương để thực hiện Đề án phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực, Dự án cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn và tiếp tục có cơ chế hỗ trợ xi măng phát triển kết cấu hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới.

Qua thảo luận, các đại biểu đã đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm đến một số nội dung như: tăng cường hơn nữa việc hỗ trợ nông dân trong kết nối cung cầu, tiêu thụ nông sản. Quy hoạch sản xuất nông sản đặc sản, sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm nguồn tài nguyên đất, bảo vệ môi trường. Việc quy hoạch vùng sản xuất, quản lý nguồn vốn cho phát triển nông nghiệp, nông thôn cũng cần được quan tâm.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương những kết quả mà ngành Nông nghiệp đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời, nhấn mạnh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần xây dựng và chuẩn bị nguồn lực để thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ hơn nữa, qua đó, giúp bà con nông dân tiếp cận thị trường, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa nông sản. Cùng với đó, chú trọng đến việc quảng bá, phát triển thương hiệu chè Thái Nguyên. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp hàng hóa và xây dựng nông thôn mới, nhất là về đất đai, tín dụng, đầu tư, bảo hiểm, hợp tác công tư... Về một số kiến nghị, đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng chí chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp, tham mưu cho Ban Cán sự đảng UBND tỉnh xem xét, quyết định các nội dung theo thẩm quyền hoặc báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương theo quy định./.