kiem tra san xuat nong nghiep tai thanh pho song cong va thanh pho thai nguyen tin da phat song
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp - PTNT đánh giá cao sự chủ động của các địa phương trong việc triển khai kế hoạch sản xuất

Hiện nay, các trà lúa xuân đang trong giai đoạn đẻ nhánh rộ, đứng cái, làm đòng, một số diện tích lúa sớm đã trỗ. Kiểm tra thực tế tại đồng ruộng cho thấy, đã xuất hiện một số sâu bệnh phát sinh và gây hại trên cây lúa, như: bệnh đạo ôn lá, bệnh khô vằn, rầy, sâu cuốn lá, chuột, sâu đục thân,… Qua thăm đồng, lãnh đạo Sở Nông nghiệp - PTNT đánh giá cao sự chủ động của các địa phương trong việc triển khai kế hoạch sản xuất vụ xuân đảm bảo đúng cơ cấu giống, lịch khung thời vụ. Đồng thời, yêu cầu Chi cục Trồng trọt - Bảo vệ thực vật phối hợp với các địa phương cử cán bộ kỹ thuật bám sát đồng ruộng, hướng dẫn bà con cách chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, không để ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng lúa. Ngoài ra đối với diện tích rau màu, bà con nông dân cũng tích cực chủ động chăm sóc, đảm bảo năng suất đảm bảo cung ứng cho người dân.