Tăng cường rà soát việc đầu tư các công trình thủy lợi
Toàn cảnh buổi làm việc.

Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có trên 1.100 công trình đầu mối, trong đó có gần 200 công trình đập, hồ chứa thủy lợi phải thực hiện bảo đảm an toàn theo quy định của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Hiện nay, cơ bản các công trình ổn định, đảm bảo chống lũ theo thiết kế. Để đảm bảo an toàn cho các công trình thủy lợi và đê điều trong mùa mưa lũ, Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã tập trung thực hiện các giải pháp như: chỉ đạo các đơn vị quản lý, khai thác đập, hồ chứa thủy lợi, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý chất lượng các công trình xây dựng đối với hoạt động đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi trên địa bàn.

Đoàn công tác cũng đề nghị Thái Nguyên sớm có đăng ký đề xuất đầu tư công trình thủy lợi giai đoạn 2021-2025 báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn./.