Để đảm bảo an toàn cho công trình, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra, Công ty TNHH Một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên đã chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư, lực lượng phục vụ cho công tác phòng chống lụt bão theo phương châm “4 tại chỗ”, phân công cán bộ trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó khi có mưa lũ xảy ra.

Hiện mực nước tại Hồ Núi Cốc đang đạt cao trình 42,84m. Tuy nhiên, theo dự báo trong những ngày tới nhiều khả năng sẽ xảy ra mưa lớn làm mực nước trong Hồ Núi Cốc có thể dâng từ cao trình 46,2 đến 48,25m hoặc lớn hơn. Công ty đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh và các địa phương: huyện Đại Từ, T.P Thái Nguyên, T.P Sông Công và T.X Phổ Yên, đề nghị các địa phương có phương án chủ động đối phó khi công ty thực hiện biện pháp xả lũ, đưa mực nước hồ về mức an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản do mưa, lũ gây ra.