Rà soát công tác tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025
Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ V diễn ra vào ngày 29/9 tới đây, với sự tham gia của hơn 500 đại biểu.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã thông qua kế hoạch tổ chức, nội dung, chương trình, thông báo phân công nhiệm vụ tại đại hội. Các đại biểu đã cho ý kiến về các nội dung, hoạt động chính diễn ra trước, trong và sau đại hội. Đến thời điểm này, trên cơ sở phân công của Ban Tổ chức, các sở, ban ngành, đơn vị đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên.

Đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các đơn vị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ V là dịp tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020; tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong các ngành nghề, lĩnh vực, các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân. Để đại hội thực sự có sức lan tỏa, tạo ra động lực mạnh mẽ thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn tiếp theo, đồng chí đề nghị các thành viên Ban Tổ chức cần xác định rõ trách nhiệm, khẩn trương chỉ đạo cơ quan, đơn vị mình phụ trách hoàn thành các nội dung, công việc được giao, đảm bảo cho thành công của đại hội./.