Sẵn sàng cho Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V (Phát TS 28 9) xem lại cái ảnh đ/c Tuấn đứng dạng chân
Đồng chí Vũ Hồng Bắc kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ V

Trung tâm Văn hóa tỉnh là nơi tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ V, diễn ra vào ngày 29/9, với sự tham gia của hơn 500 đại biểu. Tại đây, Đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị những hạng mục cuối cùng như trang trí khánh tiết, cơ sở vật chất, pano, áp phích, phòng đón tiếp đại biểu và không gian trưng bày các sản phẩm tiêu biểu trên địa bàn…

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe ý kiến của các ngành, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong công tác chuẩn bị cho Đại hội thi đua yêu nước tỉnh; nhấn mạnh sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng sẽ góp phần quan trọng vào thành công của sự kiện lần này. Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tích cực đối với từng nội dung, phần việc cụ thể, sẵn sàng cho Đại hội diễn ra an toàn, trang trọng và hiệu quả.