Phụ nữ Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới
5 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã giúp 12.300 hộ hội viên thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều.

Với trên 1.300 hội viên, thời gian vừa qua, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tiên Hội, huyện Đại Từ đã đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ Đại Từ chung tay xây dựng nông thôn mới” đến 100% các chi hội. Hội đã chuyển đổi các mô hình hoạt động kém hiệu quả sang mô hình câu lạc bộ xây dựng “Gia đình 5 không 3 sạch”, chi hội phụ nữ “nòng cốt tham gia bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới”. Phong trào đã thu hút được đông đảo các hội viên tham gia thực hiện, qua đó nhận thức về bảo vệ môi trường của người dân đã được thay đổi rõ rệt.

Bà Lục Ngọc Lệ, xóm Tiên Trường 2, xã Tiên Hội, huyện Đại Từ nhận xét: “Trước kia, các thành viên đều không có ý thức phân loại rác thải, để đồ rất tự do. Từ ngày tham gia vào chương trình “5 không, 3 sách”, các thành viên trong gia đình đều có ý thức sắp xếp đồ đạc ngăn nắp, phân loại rác thải và giữ cho gia đình có ngôi nhà sạch sẽ”.

Ông Nguyễn Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy xã Tiên Hội, huyện Đại Từ thì nhận xét: “Những tuyến đường trước kia đầy cỏ dại thì nay đã được thay thế bằng đường nhiều hoa, cây xanh, tuyến đường thắp sáng làng quê. Những kết quả đạt được mà hội phụ nữ đã triển khai trên địa bàn là tiêu chí quan trọng góp phần giúp xã Tiên Hội hoàn thành mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2022”.

Xác định phụ nữ vừa là chủ thể, vừa là người trực tiếp hưởng thụ những thành quả mà nông thôn mới mang lại, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các cấp hội tích cực tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Hiện nay, toàn tỉnh Thái Nguyên có trên 2.200 câu lạc bộ “Gia đình 5 không 3 sạch”, trồng gần 3.000 km đường hoa.

Bên cạnh công tác bảo vệ môi trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái nguyên còn tích cực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tăng giàu, giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới. Theo đó, để đạt tiêu chí “Không đói nghèo”, hằng năm, các cấp hội tổ chức rà soát danh sách hộ nghèo và xây dựng kế hoạch giúp đỡ phụ nữ nghèo tiếp cận với các chương trình hỗ trợ.

Phụ nữ Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới
Mô hình phân loại rác thải tại Hội LHPN huyện Đại Từ.

Bà Đồng Thị Vân Anh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Sông Công thông tin: “Để thực hiện tiêu chí hộ nghèo, lao động có việc làm, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã liên kết giữa 4 nhà: nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, hội phụ nữ, đồng thời phối hợp đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người lao động. Qua đó, hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo”.

5 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã đứng ra ủy thác với các ngân hàng cho trên 120 nghìn lượt hội viên vay vốn với tổng số tiền khoảng 3.300 tỷ đồng, giúp 12.300 hộ hội viên thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều.

Bà Hứa Thị Châu Giang, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên chia sẻ về định hướng: “Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ chỉ đạo các cấp hội tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau. Các cấp hội sẽ căn cứ vào thực tế cơ sở hội và đề ra giải pháp phù hợp, hỗ trợ hộ hội viên thực hiện cuộc vận động “5 không, 3 sạch”. Đó chính là thực hiện tiêu chí hộ gia đình nông thôn mới tại địa phương. Rà soát, củng cố, nâng cao hiệu quả của các mô hình hoạt động”.

Với sự phong phú về hình thức cùng với những hoạt động hiệu quả, thiết thực, các cấp hội phụ nữ tỉnh Thái Nguyên đã tạo nên phong trào xây dựng nông thôn mới có sức lan tỏa sâu rộng, không những góp phần giữ gìn môi trường sống, mà còn thực hiện nếp sống văn minh, nâng cao chất lượng cuộc sống./.