Phổ biến tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 22301:2023
Hội nghị Phổ biến tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 22301:2023.

Đây là một công cụ giúp các tổ chức, doanh nghiệp đảm bảo duy trì được khả năng hoạt động ổn định, liên tục, giúp bảo vệ các doanh nghiệp tránh khỏi những rủi ro tiềm ẩn trong kinh doanh nâng cao lòng tin của khách hàng, nhà cung ứng, cơ quan quản lý… Các đại biểu cũng đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện./.