Phát triển nền tảng phát thanh số, truyền hình số quốc gia một cách bền vững
Hội thảo “Thúc đẩy phát triển nền tảng phát thanh số, truyền hình số quốc gia”.

Việc chuyển đổi số với phát thanh và truyền hình sẽ đem lại nhiều lợi ích, giảm đầu tư dàn trải và manh mún, khi hàng chục triệu khán giả có thể xem được nhiều nội dung phong phú và hấp dẫn hơn khi nền tảng truyền hình và phát thanh số quốc gia ra đời. Bên cạnh đó, việc triển khai 2 nền tảng số bảo đảm an toàn, an ninh mạng, tối đa hóa các lợi ích do công nghệ mang lại.

Từ nhiều năm nay, Đài PT-TH Thái Nguyên đã không ngừng nỗ lực, thay đổi tư duy quản lý, phương thức thức tác nghiệp, cập nhật xu hướng báo chí đa nền tảng; đầu tư hạ tầng sản xuất phát sóng chương trình... tạo bước chuyển mình rõ nét, thu hút đông đảo người xem trên nhiều nền tảng số như youtube, fanpage, trang thông tin điện tử, tiktok, zalo, app. Đứng trước yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Đài PT-TH Thái Nguyên đã xác định cần phải thay đổi toàn diện từ mô hình quản trị, đầu tư công nghệ hiện đại, đào tạo và đào tạo lại đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên theo kịp được với phương thức làm báo đa nền tảng. Theo lộ trình 2 nền tảng phát thanh số và truyền hình số quốc gia sẽ được triển khai ngay trong năm nay.